Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Thực hiện cách ly tập trung ít nhất 21 ngày liên tục kể từ ngày vào khu cách ly hoặc tiếp xúc lần cuối với người nhiễm SARS-CoV-2

(14:09 | 08/05/2021)

Điều chỉnh thời gian cách ly tập trung đối với các trường hợp phải cách ly tập trung theo quy định từ ít nhất 14 ngày lên ít nhất 21 ngày liên tục kể từ ngày vào khu cách ly tập trung hoặc tiếp xúc lần cuối với người nhiễm SARS-CoV-2; lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 14 và ngày thứ 20 trong thời gian cách ly tập trung.

Khu cách ly tập trung tại Thành phố Hà Tiên; Ảnh: PV

Thực hiện Công điện số 597/TB-VPCP ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 và Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia và của Bộ Y tế quy định về việc quản lý chặt chẽ các trường họp nhập cảnh vào Việt Nam. Tất cả các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên rà soát, đánh giá các tiêu chí đơn vị an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm thực hiện cách ly tập trung, bàn giao sau kết thúc cách ly và quản lý sau cách ly tập trung tại nhà, nơi lưu trú và các văn bản liên quan khác về quản lý người xuất nhập cảnh.

2. UBND các huyện, thành phố:

- Chỉ đạo việc thực hiện cách ly tập trung ít nhất 21 ngày liên tục tại khu cách ly tập trung kể từ ngày vào khu cách ly hoặc tiếp xúc lần cuối với người nhiễm SARS-CoV-2 và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sARS-CoV-2 ít nhất 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 14 và ngày thứ 20 trong thời gian cách ly tập trung; tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 07 ngày sau khi kết thúc cách ly tập trung và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7 (tính từ ngày kết thúc cách ly tập trung).

- Tăng cường hoạt động của các Tổ Covid cộng đồng, Tổ dân phố, đồng thời huy động Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội theo dõi, giám sát việc thực hiện các yêu cầu phòng, chống dịch đối với người đã kết thúc cách ly tập trung về nơi lưu trú trên địa bàn.

- Rà soát cơ sở vật chất tại các khu cách ly tập trung đảm bảo việc giám sát chặt chẽ người được cách ly; các khu cách ly tập trung phải có đủ camera để giám sát người được cách ly thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định, các camera giám sát phải được hoạt động liên tục, kết nối với hệ thống giám sát do Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định.

- Chấn chỉnh việc tổ chức bàn giao, đưa đón và tiếp nhận người đã hoàn thành cách ly tập trung về nơi lưu trú theo quy định tại Công văn số 425/CV-BCĐ ngày 19/01/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về việc hướng dẫn bàn giao, quản lý sau khi hoàn thành cách ly tập trung.

- Yêu cầu người sau khi hoàn thành cách ly tập trung phải cam kết thực hiện các nội dung sau:

+ Áp dụng các biện pháp phòng chống dịch và tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú đồng thời phải chủ động thông báo cho cơ quan y tế địa phương nơi lưu trú biết ngay khi trở về từ khu cách ly tập trung.

+ Phải sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin để giám sát việc thực, hiện phòng, chống dịch trong suốt thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu tru.

+ Phải thực hiện việc khai báo sức khỏe hàng ngày cho cán bộ y tế địa phương. Nếu có các dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở, mệt mỏi, ớn lạnh, mất vị giác chuyển ngay đến cơ sở y tế để được hướng dẫn quản lý kịp thời theo quy định.

+ Không được ra khỏi nhà, nơi lưu trú; nếu bắt buộc phải ra khỏi nhà, nơi lưu trú để làm việc hoặc thực hiện các công việc cần thiết khác thì phải báo cho công an, y tế địa phương và thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K (khẩu trang - khoảng cách - không tập trung - khử khuẩn - khai báo y tế) của Bộ Y tế; không tụ tập, đến nơi đông người.

+ Trường hợp cần thiết phải di chuyển tới địa phương khác thì cơ quan, đơn vị tiếp nhận chuyên gia (đối với chuyên gia) hoặc công dân Việt Nam phải báo trước cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố nơi lưu trú để thông báo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố nơi đến để tiếp tục quản lý, theo dõi sức khỏe theo quy định.

+ Phải thực hiện xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7 (tính từ ngày kết thúc cách ly tập trung). Nếu kết quả xét nghiệm dương tính thì tiến hành cách ly ngay tại cơ sở y tế theo quy định. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì mới hoàn chỉnh thủ tục chấm dứt theo dõi sức khoẻ tại nhà.

- Ngay khi có quyết định hoặc giấy xác nhận hoàn thành cách ly, cơ sở cách ly tập trung phải lập hồ sơ gồm danh sách người hoàn thành cách ly tập trung (số điện thoại hoặc/và email, địa chỉ về lưu trú) và bản chụp các giấy tờ liên quan như quyết định hoặc giấy xác nhận hoàn thành cách ly, kết quả xét nghiệm theo quy định, phương án di chuyển gửi về Sở Y tế để bàn giao cho Sở Y tế tỉnh, thành phố nơi nhận người cách ly hoàn thành cách ly tập trung về địa phương lưu trú, cư trú.

3. Sở Y tế:

a) Tiếp nhận hồ sơ quy định tại điểm e, mục 2, tiến hành bàn giao cho Sở Y tế tỉnh, thành phố nơi nhận người cách ly hoàn thành cách ly tập trung về địa phương lưu trú, cư trú và xác nhận việc bàn giao.

b) Tiếp nhận hồ sơ bàn giao do Sở Y tế nơi thực hiện cách ly tập trung gửi đến gồm các tài liệu quy định ở điểm a, mục 3.

Trường hợp không có đủ hồ sơ bàn giao, xác nhận bàn giao và phương án di chuyển thì không tiếp nhận cách ly về địa phương lưu trú.

c) Sau khi tiếp nhận hồ sơ bàn giao ở điểm b, mục 3, Sở Y tế chỉ đạo cơ quan y tế địa phương tổ chức giám sát, theo dõi sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 cho người sau khi hoàn thành cách ly tập trung theo quy định.

4. Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện công tác cách ly tập trung (ít nhất 15 ngày/lần/cơ sở), theo dõi sức khoẻ sau khi kết thúc cách ly tập trung.

5. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai ứng dụng quản lý người nhập cảnh từ khi nhập cảnh, tại khu cách ly và theo dõi sức khoẻ sau khi kết thúc cách ly tập trung; cung cấp công cụ ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý, theo dõi sức khỏe người nhập cảnh; đầu mối quản lý hệ thống giám sát camera tại các khu cách ly tập trung, theo dõi việc triển khai thực hiện, việc tuân thủ các quy định tại khu cách ly tập trung và kịp thời thông báo cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và gia súc, gia cầm tỉnh (thông qua Sở Y tế - Cơ quan thường trực) về các vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19 để đề xuất các biện pháp xử lý kịp thời.

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại khu cách ly tập trung, hướng dẫn người hoàn thành cách ly thực hiện các cam kết theo quy định và phối họrp với Sở Y tế để tổ chức bàn giao người hoàn thành cách ly về địa phương, nơi lưu trú.

7. Công an tỉnh chỉ đạo công an địa phương chủ trì phối hợp cơ quan y tế quản lý, giám sát việc thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú của người nhập cảnh.

8. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố vận động, lãnh đạo công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên thực hiện việc khai báo y tế khi tham gia các phương tiện giao thông công cộng phải trung thực. Đồng thời, cá nhân lãnh đạo các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, công chức, viên chức khi tham gia phương tiện công cộng (máy bay, xe khách đường dài,...) nên tự giác hạn chế tiếp xúc, luôn giữ khoảng cách theo khuyến cáo của Bộ Y tế; nghiên cứu làm việc, chỉ đạo từ xa thông qua việc ứng dụng tối đa các phương pháp công nghệ thông tin trong thời gian 01 tuần (kể từ khi tham gia các phương tiện giao thông công cộng đường dài), nhằm phục vụ cho công tác khoanh vùng, truy vết những ca bệnh có liên quan đến phương tiện giao thông công cộng để đảm bảo an toàn cho cơ quan, trong môi trường làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện.

Yến Ngọc

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 569_UBND-KGVX.signed.pdf