Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Phát huy thế mạnh của hợp tác xã- hướng đi bền vững cho đầu ra nông sản

(10:27 | 19/02/2021)

Phát huy được vai trò của HTX sẽ là trung tâm liên kết, kết nối giữa người sản xuất và doanh nghiệp, đặc biệt là ngành nông nghiệp.

Theo thống kê, hiện nay cả nước có trên 17.000 hợp tác xã nông nghiệp với 3,78 triệu thành viên; đóng góp 4% GDP của cả nước. Vai trò của hợp tác xã (HTX) không chỉ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, mà quan trọng hơn là giúp tăng thu nhập cho 30% dân số cả nước... Trong bối cảnh đó, các HTX tiếp tục tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết chuỗi giá trị nhằm giải quyết đầu ra cho nông sản hàng hóa và phát triển bền vững.

Việt Nam đã và đang tham gia quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, với việc tham gia nhiều Hiệp định Thương mại tự do (FTA) đòi hỏi sự thay đổi về phương thức sản xuất. Do đó việc thúc đẩy liên kết sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị đang dần trở thành phương thức sản xuất tối ưu để phát triển bền vững. Vì vậy, phát huy được vai trò của HTX sẽ là trung tâm liên kết, kết nối giữa người sản xuất và doanh nghiệp, đặc biệt là ngành nông nghiệp.

Phát huy được vai trò liên kết trong kinh doanh của hợp tác xã sẽ là hướng đi phát triển bền vững.

Bà Nguyễn Thị Luyến, Phó trưởng Ban Nghiên cứu cải cách và phát triển Doanh nghiệp, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng, phát huy được vai trò liên kết trong kinh doanh của HTX sẽ là hướng đi phát triển bền vững.

“Người nông dân chỉ sản xuất và tiêu thụ ra thị trường ngay sẽ là sản phẩm thô; nhưng khi liên kết sẽ có khâu chế biến tùy từng mức độ, nhu cầu của thị trường sẽ phân cấp cho các loại sản phẩm cuối cùng khác nhau. Theo đó, vai trò của liên kết kinh doanh và vai trò của HTX được thể hiện trong quá trình tăng giá trị gia tăng, cũng như chất lượng của sản phẩm trong từng công đoạn liên kết. Điều này còn đảm bảo chia sẻ lợi ích về rủi ro giữa các bên khi có biến động xảy ra”, bà Luyến cho biết.

Thời gian qua, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển các mô hình HTX như được hỗ trợ về vốn, đào tạo nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, kỹ thuật công nghệ mới… Song hiện còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập trong việc ban hành triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ còn dàn trải, thiếu đồng bộ, chưa phù hợp với nhu cầu thực tế của HTX.

Ông Phạm Minh Điển, Phó Trưởng ban, Ban Chính sách và phát triển hợp tác xã, Liên Minh Hợp tác xã Việt Nam mong muốn, cần thể chế hóa đầy đủ, cụ thể chính sách hỗ trợ cho các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật; khắc phục được những tồn tại, hạn chế và chương trình hỗ trợ, bố trí ngân sách, nguồn lực ngân sách nhà nước đáp ứng nhu cầu thiết thực vào khu vực kinh tế tập thể, HTX phù hợp với mục tiêu quốc gia.

“Việc xây dựng hệ thống pháp luật, chính sách hỗ trợ về kinh tế tập thể, HTX cần sát, phù hợp với cơ chế thị trường, đảm bảo đồng bộ có tính khả thi, trên cơ sở đó, bản chất phát huy tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của tổ chức kinh tế tập thể”, ông Điển nói./.

 

Nguyễn Chương (theo vca.org.vn)