Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

HTX trên địa bàn Thành phố Rạch Giá đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội

(15:30 | 09/02/2021)

Sau khi tổ chức, triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012, khu vực kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX trên địa bàn Thành phố Rạch Giá, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng từng bước tạo được chuyển biến về chất lượng, hiệu quả, ngày càng khẳng định rõ nét hơn về vai trò quan trọng và có ý nghĩa toàn diện về kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn.

HTX nông hữu cơ Thành phố Rạch Giá

Trên địa bàn Thành phố Rạch Giá có 14 HTX và 54 Tổ hợp tác, trong đó có 09 HTX và 54 Tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 04 HTX hoạt động trong lĩnh vực vận tải và dịch vụ du lịch, với tổng diện tích hợp tác trên 2.160ha, chiếm trên 38% diện tích sản xuất nông nghiệp, tổng vốn điều lệ trên 12,627 tỷ đồng, có 4.102 thành viên, qua đánh giá phân loại trên 87% HTX đạt từ khá trở lên.

Qua kết quả báo cáo giám sát nhận thấy thành viên HTX được hỗ trợ tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ mới, các mô hình sản xuất tiến bộ, được đầu tư về giống, vốn… từ đó giảm được chi phí sản xuất đầu vào, tăng lợi nhuận và đầu ra được ổn định.

Bên cạnh đó cũng còn hạn chế: Một số chính sách thực hiện hiệu quả không cao (ưu đãi về tín dụng, hỗ trợ chế biến sản phẩm…); Nhiều HTX hoạt động chưa đúng với Luật Hợp tác xã như không có Giấy phép hoạt động hết hạn nhưng không đăng ký lại, không điều lệ, không phương án sản xuất, kinh doanh, không kế toán, không thủ quỹ… một số HTX ngưng hoạt động trong thời gian dài nhưng không kịp củng cố.

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố Rạch Giá cũng kiến nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền cần quan tâm chỉ đạo, định hướng, xây dựng cơ chế chính sách, tập trung tháo gỡ khó khăn, bất cập tạo điều kiện cho kinh tế tập thể, HTX phát triển; Cán bộ quản lý HTX cần nâng cao trình độ nhận thức, năng lực quản lý, nắm chắc chuyên môn, tham mưu công tác quản lý nhà nước về HTX tích cực hơn nữa./.

Thùy Trang