Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang: Cho phép sử dụng tên địa danh làm yếu tố cấu thành nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm “Xoài Hòn Tre – Kiên Hải”; “Khô Trâu Giang Thành – Kiên Giang”; “Tôm Sú An Minh – Kiên Giang”

(15:37 | 12/10/2020)

Ngày 09-10-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn thống nhất cho Hội Nông dân huyện Kiên Hải được sử dụng tên địa danh “Hòn Tre - Kiên Hải” để làm một trong các yếu tố cấu thành nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm “Xoài Hòn Tre - Kiên Hải”; Hội Nông dân huyện Giang Thành được sử dụng tên địa danh “Giang Thành - Kiên Giang” để làm một trong các yếu tố cấu thành nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm “Khô Trâu Giang Thành - Kiên Giang” và thống nhất cho Hội Nông dân huyện An Minh được sử dụng tên địa danh “An Minh - Kiên Giang” để làm một trong các yếu tố cấu thành nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm “Tôm Sú An Minh - Kiên Giang”.

Xoài Hòn Tre - Kiên Hải.

 

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ, việc sử dụng tên địa danh đăng ký nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm của địa phương là vì lợi ích chung của địa phương và tính pháp lý hoàn toàn phù hợp với Luật Sở hữu trí tuệ, hiện Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp cùng các địa phương triển khai thực hiện việc xây dựng, lập hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm trên để nộp về Cục Sở hữu trí tuệ để xin đăng ký bảo hộ theo quy định.

 

(Các Công văn số: 1414/UBND-KGVX; 1415/UBND-KGVX và 1416/UBND-KGVX, ngày 09/10/2020)

Thùy Trang ( theo kiengiang.gov.vn)