Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Giấy Mời số 125/LMHTX

(09:04 | 09/10/2020)

Về việc triển khai một số nội dung chính sách đầu tư công hỗ trợ HTX giai đoạn 2021 -2025


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Oct 9, 2563 BE at 8_44_16 AM.pdf