Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Xã Bình Minh thành lập hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp

(09:03 | 28/09/2020)

Xã Bình Minh, huyện Vĩnh Thuận vừa tổ chức hội nghị thành lập hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đồng Tâm, nhiệm kỳ 2020 – 2024. Đến dự có ông Phạm Thành Trăm, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; ông Lê Văn Đủ, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Hội nông dân huyên, phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; ông Võ Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Bình Minh; lãnh đạo UBND xã; các ban, ngành, đoàn thể xã và thành viên hợp tác xã.

 

Hợp tác xã có 24 thành viên, vốn đều lệ 30.500.000 đồng, sản xuất, nuôi trồng trên diện tích 21,5ha. Hợp tác xã sẽ thực hiện các dịch vụ cơ bản cho thành viên như: bơm tưới, làm đất; thu hoạch; cung ứng giống; tiêu thụ sản phẩm cho thành viên.

 

Mục tiêu của hợp tác xã là liên kết với doanh nghiệp trong việc cung cấp các dịch vụ, giảm giá đầu vào và ổn định đầu ra sản phẩm cho thành viên. Hợp tác bơm tưới tập thể để giảm chi phí, tăng lợi nhuận. Khi có đủ điều kiện HTX sẽ mở rộng sản xuất kinh doanh và phát triển các dịch vụ sau thu hoạch, vận động phát triển thành viên mới, tăng diện tích sản xuất…

 

Ông Lê Văn Đủ, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Đủ, Phó Chủ tịch UBND huyện lưu ý: “Đây là hợp tác xã mô hình tôm lúa đầu tiên của xã, lãnh đạo xã cần tập trung hỗ trợ để hợp tác xã từng bước đi vào hoạt động ổn định. Bên cạnh đó, lãnh đạo hợp tác xã cần chủ động xây dựng kế hoạch để tổ chức sản xuất có hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho thành viên”.

 

Hội đồng quản trị, kiểm soát viên ra mắt và phát biểu hứa hẹn

 

Kết thúc hội nghị, đã thông qua nghị quyết và được thành viên biểu quyết tán thành 100%. Hội nghị đã bầu Hội đồng quản trị gồm 03 người, bầu 01 kiểm soát viên, ông Nguyễn Văn Phi được bầu làm Chủ tịch Hội quản trị kiêm Giám đốc.

 

T.T