Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang họp thường kỳ tháng 8 - 2020

(07:55 | 04/09/2020)

Ngày 01/9/2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức họp thường kỳ trực tuyến báo cáo tình hình chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế-xã hội tháng 8, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2020. Đồng chí Lâm Minh Thành Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh họp thường kỳ tháng 8/2020

Theo báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh thì tình hình chỉ đạo trong tháng 8 đạt những kết quả như sau:

Vụ Hè Thu gieo trồng 283.284 ha/283.000 ha, tăng 284 ha  so với kế hoạch; thu hoạch 129.429 ha, đạt 45,7% diện tích gieo trồng; năng suất ước 5,62 tấn/ha; sản lượng 727.391 tấn, đạt 47,2% kế hoạch. Vụ Thu Đông gieo trồng 82.634/72.000ha, tăng 14,77% so với kế hoạch.

Chủ động theo dõi tình hình dịch bệnh và thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản, các bệnh nguy hiểm trên động vật và tôm nuôi. Không xảy ra bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên gia súc, gia cầm. Đến ngày 01/7/2020, tổng đàn chăn nuôi (trâu, bò, heo, gia cầm) giảm so với cùng kỳ.

Sản lượng khai thác và nuôi trồng trong tháng ước đạt 73.239  tấn; lũy kế 8 tháng 554.318 tấn, đạt 73,4% kế hoạch, giảm 1,02%  so với cùng kỳ, trong đó:  Sản lượng khai thác 385.390 tấn, đạt 77,86% so với kế hoạch, giảm 3,77% (15.110 tấn) so cùng kỳ; Sản lượng nuôi trồng 168.928 tấn, đạt 64,97% so với kế hoạch, tăng 5,89% (9.390 tấn) so cùng kỳ. Thả nuôi 128.475ha tôm, đạt 98,3% kế hoạch, tăng 2,24% so cùng kỳ; ước sản lượng thu hoạch trong tháng đạt 8.732 tấn, lũy kế 8 tháng đạt 66.570 tấn (trong đó, sản lượng tôm thẻ chân trắng 21.686 tấn), đạt 78,32% kế hoạch và tăng 12,29% so cùng kỳ.

Tiếp tục tăng cường các giải pháp quản lý ngăn chặn, chấm dứt tàu cá và ngư dân trong tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép; đẩy nhanh tiến độ trong tháng lắp đặt 27 giám sát thiết bị hành trình, nâng tổng số có 3.445 tàu được lắp đặt. Tăng cường giám sát tàu cá hoạt động, lực lượng chức năng phát hiện 18 trường hợp vi phạm, đã lập biên bản vi phạm hành chính 12 trường hợp, còn 06 trường hợp đang xác lập hồ sơ.

Giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng 4,44 ngàn tỷ đồng, tăng 4,45% so với tháng trước, tăng 7,46% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng ước 31,82 ngàn tỷ đồng, đạt 61,56% kế hoạch, tăng 4,5% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong tháng ước đạt 9,55 ngàn tỷ đồng, tăng 4% so với tháng trước, tăng 5,98% so với cùng kỳ;  lũy kế 8 tháng đạt 71,18 ngàn tỷ đồng, đạt 58,47% kế hoạch, tăng 1,15% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu trong tháng ước đạt 64,53 triệu USD, tăng 30,81% so với tháng trước, giảm 4,29% so với cùng kỳ; lũy kế 8 tháng 461,56 triệu USD đạt 59,17% kế hoạch và tăng 9,65% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu trong tháng ước đạt 8,5 triệu USD,  tăng 15,8% so với tháng trước; lũy kế 8 tháng 99,18 triệu USD đạt 123,98% kế hoạch và tăng 19,42% so với cùng kỳ; các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu dùng cho sản xuất.

Ảnh hưởng dịch Covid-19 bùng phát trở lại nên lượng khách du lịch đến tỉnh giảm. Tổng lượt khách du lịch trong tháng ước đạt 597,79 ngàn lượt, giảm 41,08% so tháng trước; lũy kế 8 tháng 4,03 triệu lượt, đạt 43,2% so kế hoạch và giảm 35,17% so cùng kỳ; trong đó khách quốc tế ước 160,96 ngàn lượt, đạt 21,46% so kế hoạch và giảm 68,76% so cùng kỳ. Khách đến huyện Phú Quốc 368,9 ngàn lượt, lũy kế 8 tháng 2,59 triệu lượt, đạt 47,3% kế hoạch, giảm 26% so cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách trong tháng đạt 461 tỷ đồng, giảm 28,89% so tháng trước, giảm 48,93% so cùng kỳ; lũy kế 8 tháng ước  8,21 ngàn tỷ đồng, đạt 71,21% dự toán, tăng 9,76% so cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách ước 1,1 ngàn tỷ đồng; lũy kế 8 tháng ước 7,72 ngàn tỷ đồng đạt 46,84% so dự toán tăng 6,1% so cùng kỳ; trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 34,13% dự toán, giảm 3,96% so với cùng kỳ.

Tổng nguồn vốn hoạt động ước đạt 98.900 tỷ đồng, tăng 0,72% so với tháng trước; doanh số cho vay ước đạt 11.000 tỷ đồng, dư nợ cho vay ước đạt 82.500 tỷ đồng, tăng 0,83% so với tháng trước, dư nợ xấu 1.000 tỷ đồng, chiếm 1,21% tổng dư nợ.

 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,33% so với tháng trước; tăng 4,33% so với cùng  kỳ; có 05 nhóm hàng tăng và 04 nhóm hàng giảm so với tháng trước.

Tình hình đầu tư công: Đến ngày 15/8/2020 khối lượng hoàn thành 2.198,25 tỷ đồng, đạt 35,98 kế hoạch; giá trị giải ngân 1.933,26 tỷ đồng, đạt 31,65% kế hoạch, tăng 10,57% so cùng kỳ.

- Giao thông nông thôn đến 15/8/2020 thực hiện đầu tư xây dựng 227/382 km đường giao thông nông thôn, đạt 59,43% kế hoạch năm.

- Tình hình đầu tư: Trong tháng thành lập mới 173 doanh nghiệp, lũy kế 8 tháng thành lập 885 doanh nghiệp, giảm 3% so cùng kỳ. Đến nay toàn tỉnh có 10.052 doanh nghiệp đang hoạt động với số vốn đăng ký là 121,85 ngàn tỷ đồng.Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện việc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia; Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp tục hoạt động hiệu quả; trong tháng tiếp nhận 5.559 hồ sơ (trực tiếp 4.264, trực tuyến 990, bưu chính 305); đã trả kết quả 4.933 (trực tiếp 3.058, trực tuyến 618, bưu chính 1.257), trong đó có 4.923 hồ sơ được trả đúng và trước hạn, 10 hồ sơ trễ hạn.

Về các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong tháng 9/2020 UBND tỉnh chỉ đạo một số nhiệm vụ như:

Căn cứ tình hình và mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19, từng ngành thường xuyên rà soát, đánh giá lại lĩnh vực của ngành mình. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh đảm bảo trong điều kiện “bình thường mới”;có phương án tổ chức sản xuất phù hợp, phòng dịch chặt chẽ, không để ngưng trệ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đối với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, giai đoạn 2021-2025, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thành.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND cấp huyện tập trung theo dõi sát tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn để kịp thời chỉ đạo trong sản xuất; vận hành đóng, mở cống theo tình hình thời tiết phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.Tăng cường công tác khuyến nông, hướng dẫn bảo vệ và thu hoạch vụ Hè Thu; chăm sóc, bảo vệ, phòng trừ sâu bệnh vụ Thu Đông; triển khai lịch thời vụ, tập huấn kỹ thuật chuẩn bị cho vụ lúa Mùa và Đông Xuân 2020-2021; đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản; kiểm soát, phòng, chống  có hiệu quả đối  với các loại dịch bệnh gia súc, gia cầm; tiếp tục các giải pháp tái đàn heo có điều kiện. Chủ động các tình huống để ứng phó thiên tai, mưa bão, không để bị động bất ngờ. Đẩy mạnh tiến độ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho các tổ chức, cá nhân khai thác thủy sản  theo quy định, kiên quyết xử lý nghiêm tàu cá vi phạm lãnh hải nước ngoài.

Sở Công Thương tăng cường các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp.

 Sở Giao thông vận tải phối hợp với các lực lượng chức năng có hiệu quả các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông; tăng cường kiểm tra xử lý các phương tiện vận tải hành khách, đò dọc, đò ngang, các phương tiện chở khách du lịch từ đất liền ra đảo; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp xe vượt tải trọng.

Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND cấp huyện phối hợp chỉ đạo tổ chức tốt công tác khai giảng năm học mới 2020-2021, triển khai tốt các nhiệm vụ huy động học sinh đến trường đầu năm học 2020-2021; không để xảy ra tình trạng thiếu  sách giáo khoa đầu năm học; triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn trường học, đặc biệt là công tác phòng chống Covid-19.

Sở Y tế tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, tăng cường y tế dự phòng, nhất là trong giai đoạn giao mùa. Đẩy nhanh tiến độ các công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh các điều kiện tổ chức lễ hội truyền thống kỷ niệm 152 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2020).

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ việc thực hiện chi hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19

Sở Thông tin và Truyền thông đẩy nhanh tiến độ ứng dụng hệ thống thông tin báo cáo của UBND tỉnh.

Các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới. Tăng cường kiểm soát trong vành đai biên giới, phòng chống buôn lậu qua biên giới.

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý kịp thời các vụ việc khiếu nại, khiếu kiện không hình thành điểm nóng.

 

 

Trần Thanh Dũng