Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Nghỉ Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020)

(16:18 | 27/08/2020)

UBND tỉnh an hành Thông báo số 357/TB-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2020 về việc treo quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020).

Ảnh nguồn internet

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (gọi chung là công chức, viên chức) được nghỉ Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020), 01 ngày (ngày 02/9/2020).

Trong thời gian nghỉ lễ, giám đốc (thủ trưởng) các cơ quan, đơn vị bố trí người trực hợp lý để kịp thời giải quyết công việc đột xuất và các công việc liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị: Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Bệnh viện phải đảm bảo đủ nhân lực và phương tiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Về treo Quốc kỳ, các công sở, doanh trại lực lượng vũ trang, cơ sở y tế, trường học, cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp và các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh treo Quốc kỳ từ chiều ngày 01 đến hết ngày 02/9/2020.

Yến Ngọc

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 357_TB-UBND.signed.pdf