Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Phấn đấu thành lập mới 2.000 HTX nông nghiệp trong năm 2020

(13:36 | 16/06/2020)

Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp được xem là nhiệm vụ trọng tâm của ngành nông nghiệp trong năm nay.

Theo Bộ NN&PTNT, 5 tháng đầu năm 2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản ước đạt gần 27,7 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt gần 15,5 tỷ USD, giá trị xuất siêu đạt gần 3,3 tỷ USD.

Phấn đấu thành lập mới 2.000 HTX trong năm 2020

Về xây dựng nông thôn mới, tính đến tháng 5, cả nước có 5.177 xã (58,2%) đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân cả nước đạt 16,2 tiêu chí/xã; có 168 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Cả nước có 126/664 đơn vị cấp huyện thuộc 45 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm khoảng 18,9% tổng số đơn vị cấp huyện của các nước).

32 tỉnh/thành phố đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận cho 1.711 sản phẩm OCOP (đạt 71,3% so với kế hoạch là 2.400 sản phẩm) của 986 chủ thể tham gia.

Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn, năm 2020 có ý nghĩa quan trọng, diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; năm bứt phá hoàn thành Kế hoạch 5 năm 2016-2020.

Vì vậy, chỉ tiêu cơ bản năm 2020 của toàn ngành nông nghiệp là: Tốc độ tăng trưởng GDP ngành 2,8-3%, tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm thủy sản khoảng 2,9-3,05%, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trên 41 tỷ USD, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 59%, ít nhất 121 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, ngành nông nghiệp phấn đấu thành lập 2.000 HTX nông nghiệp, nâng tổng số HTX nông nghiệp của cả nước tính đến hết năm 2020 là 17.000 HTX.

"Ngành nông nghiệp sẽ đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp, trọng tâm là phát triển doanh nghiệp, phát triển hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, kết nối hệ thống tiêu thụ toàn cầu", Thứ trưởng Hà Công Tuấn nói.

Đặc biệt, cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới, theo 3 trục sản phẩm (nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia; nhóm sản phẩm chủ lực cấp tỉnh; nhóm sản phẩm chủ lực địa phương theo mô hình "mỗi xã một sản phẩm"), đẩy mạnh phát triển thị trường xuất khẩu, mở rộng thị trường xuất khẩu chính ngạch các sản phẩm.

 

Thùy Trang ( theo thoibaokinhdoanh.vn)