Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức họp trực tuyến thường kỳ tháng 5

(09:07 | 01/06/2020)

Ngày 28/5/2020, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức họp trực tuyến thường kỳ tháng 5, đồng chí Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Theo báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh, trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020 UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đạt kết quả như sau:

 

Tỉnh đã kịp thời hỗ trợ kinh phí cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ cho 126.795 người, với kinh phí là 126,38 tỷ đồng đạt 77,4% kế hoạch.

Nông nghiệp: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả giải pháp phòng, chống hạn, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất. Đã tăng cường công tác khuyến nông: Hướng dẫn gieo sạ, bảo vệ chăm sóc lúa theo khung lịch thời vụ; thực hiện các quy trình canh tác; sử dụng giống lúa có khả năng chống chịu hạn, mặn. Vụ Hè Thu xuống giống 158.308 ha/283.000 ha , đạt 55,9% so kế hoạch và bằng 99,8% so cùng kỳ.

Chăn nuôi heo từng bước phục hồi sau khi công bố hết dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên toàn tỉnh; tiếp tục tái đàn có điều kiện, trong tháng tái đàn ước 5.500 con, lũy kế  tái đàn đến nay ước 40.000 con, đã xuất trại được 9.000 con.

 Sản lượng khai thác và nuôi trồng trong tháng ước đạt 75,05 ngàn tấn; lũy kế 05 tháng 322,9 ngàn tấn, đạt 42,3% kế hoạch,  tăng 1,3% so với cùng kỳ, trong đó: (1) Sản lượng khai thác 240,9 ngàn tấn, đạt 48,6% so với kế hoạch, giảm 2,94% so cùng kỳ ; (2) Sản lượng nuôi trồng 81,9 ngàn tấn, đạt 31,5% so với kế hoạch, tăng 16,4% so cùng kỳ . Riêng tôm nuôi thả được 125.165/130.700 ha, đạt 95,76% kế hoạch, tăng 2,49 % so cùng kỳ, sản lượng thu hoạch 5 tháng 31.608 tấn, đạt 37,1% kế hoạch và tăng 13,6% so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng 3,86 ngàn tỷ đồng, tăng 8,4% so với tháng trước, tăng 4,5% so với cùng kỳ . Lũy kế 5 tháng ước 19 ngàn tỷ đồng, đạt 36,7% kế hoạch, tăng 1,9% so với cùng kỳ; trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 18,4 ngàn tỷ đồng, tăng 1,8% so với cùng kỳ; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, hơi nước tăng 0,5%; ngành cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 7,8%; ngành khai khoáng tăng 3,6% .

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong tháng ước đạt 08 ngàn tỷ đồng, tăng 15,1% so với tháng trước, giảm 1,14% so với cùng kỳ;  lũy kế 05 tháng đạt 39,9 ngàn tỷ đồng, đạt 32,8% kế hoạch, giảm 0,6% so với cùng kỳ. Trong đó:

 Tổng mức bán lẻ hàng hóa trong tháng ước 5,9 ngàn tỷ đồng, tăng 7,04% so với tháng trước, tăng 2,95% so với cùng kỳ; lũy kế 05 tháng đạt 29,2 ngàn tỷ đồng, đạt 33 % kế hoạch, tăng 3,6% so với cùng kỳ;

 Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống trong tháng ước 1,11 ngàn tỷ đồng, tăng 61,6% so với tháng trước, giảm 12,8% so với cùng kỳ, lũy kế 05 tháng đạt 5,63 ngàn tỷ đồng, đạt 31,5% kế hoạch và giảm 14,4% so với cùng kỳ;

 Doanh thu du lịch lữ hành và hoạt động hỗ trợ du lịch trong tháng ước 4,79 tỷ, giảm 88% so với cùng kỳ, lũy kế 05 tháng đạt 73,2 tỷ đồng, đạt 14,5% kế hoạch, giảm 62,6% so cùng kỳ;

 Doanh thu hoạt động dịch vụ khác trong tháng ước tính đạt 957 tỷ đồng, tăng 32,6% so với tháng trước, giảm 6% so cùng kỳ, lũy kế 05 tháng ước tính đạt 4,9 ngàn tỷ đồng, đạt 33,6% kế hoạch năm, giảm 4,4% so cùng kỳ.

 Kim ngạch xuất khẩu trong tháng ước đạt 63,8 triệu USD, tăng 37,6% so với tháng trước, giảm 31,8% so với cùng kỳ; lũy kế 5 tháng 271,6 triệu USD đạt 34,8% kế hoạch và tăng 4,68% so với cùng kỳ . 

 Kim ngạch nhập khẩu trong tháng ước đạt 7,5 triệu USD, giảm 53,3% so với tháng trước, giảm 15,2% so với cùng kỳ;  lũy kế 05 tháng 72,7 triệu USD đạt 90,9% kế hoạch và tăng gấp 2,1 lần so với cùng kỳ; các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu dùng cho sản xuất.

 Tổ chức đón và phục vụ khách du lịch gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19; tổng lượt khách du lịch trong tháng ước 68.517 lượt, tăng 2,7 lần so với tháng trước, giảm 89% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế ước 3.278 lượt, giảm 13,4% so với tháng trước, giảm 92,6% so với cùng kỳ, không phát sinh khách quốc tế mới (chủ yếu là khách đã tạm trú trước khi có dịch Covid-19 chưa về nước). Lũy kế 5 tháng ước 1,84 triệu lượt khách, đạt 19,8% kế hoạch, giảm 48,9% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế ước 149.622 lượt, đạt 19,9% kế hoạch, giảm 58,7% so với cùng kỳ. Huyện Phú Quốc trong tháng ước đón 36.612 lượt, tăng 534% so với tháng trước, giảm 90,3% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế ước 3.022 lượt, giảm 14% so với tháng trước, giảm 93,1% so với cùng kỳ;  Lũy kế 5 tháng ước 1,11 triệu lượt, đạt 20,3% kế hoạch giảm 44,2% so với cùng kỳ, khách quốc tế ước 139.657 lượt khách, đạt 19,5% kế hoạch, giảm 58,8% so với cùng kỳ.

- Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng: Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện 56 vụ , xử lý vi phạm hành chính 75 vụ (bao gồm các vụ kỳ trước chuyển qua) , thu nộp ngân sách 3,24 tỷ đồng;  chưa phát hiện vận chuyển, buôn lậu trái phép qua biên giới mặt hàng gạo, khẩu trang và trang thiết bị phục vụ phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, tuyến biên giới đất liền trong tháng phát sinh vụ việc vận chuyển trái phép thuốc lá qua biên giới và chống người thi hành công vụ.

 Tổng thu ngân sách trong tháng đạt 807 tỷ đồng, giảm 0,34% so tháng trước, tăng 2,19% so cùng kỳ; trong đó thu nội địa 789 tỷ đồng, tăng 1,8% so với tháng trước, tăng 1,54% so cùng kỳ. Lũy kế 05 tháng ước đạt 6.073,4 tỷ đồng, đạt 52,63% dự toán, tăng 18,9% so cùng kỳ; trong đó thu nội địa 5,9 ngàn tỷ đồng, đạt 51,9% dự toán, tăng 17,5% so với cùng kỳ.

So với cùng kỳ, một số khoản thu tăng khá: Thu từ xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 15,3% ; thu xổ số kiến thiết đạt 64,9% dự toán, tăng 0,19%; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước đạt 243,9% dự toán, tăng gấp nhiều lần năm trước; bên cạnh đó vẫn còn một số khoản thu đạt thấp: Thu lệ phí trước bạ, thu thuế thu nhập cá nhân bằng; thu thuế bảo vệ môi trường…

Tổng chi ngân sách 1.049,6 tỷ đồng; lũy kế 05 tháng ước 4.605,5 tỷ  đạt 27,9% so dự toán tăng 3,16% so cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 29,4% dự toán, giảm 13,06% so với cùng kỳ.

- Ngân hàng: Hoạt động ổn định, triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp chính sách tiền tệ, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ... để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho tổ chức, cá nhân vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, hạn hán, xâm nhập mặn. Tổng nguồn vốn hoạt động ước đạt 95.100 tỷ đồng, tăng 0,24% so với tháng trước, doanh số cho vay ước đạt 11.000 tỷ đồng; dư nợ cho vay ước đạt 79.500 tỷ đồng, giảm 0,43% so với tháng trước, dư nợ xấu 800 tỷ đồng, chiếm 1,01% tổng dư nợ.

- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng tăng 0,4% so với tháng trước; tăng 3,68% so với cùng kỳ; trong đó có 5 nhóm hàng tăng so với tháng trước, nhóm nhà ờ, điện, nước, chất đốt và VLXD tăng cao nhất, tăng 2,19%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,84%; nhóm hàng hóa khác tăng 0,26%; nhóm hàng may mặc, mũ nón và giày dép tăng 0,14%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,13%. Riêng chỉ có nhóm giao thông giảm 2,34%.

 Tình hình đầu tư, xây dựng cơ bản: Tính đến ngày 15/5/2020, ước giá trị giải ngân là 1.024,6 tỷ đồng, đạt 16,77% kế hoạch , thấp hơn so với cùng kỳ (giá trị giải ngân cùng kỳ là 1.125 tỷ đồng, đạt 20,34%).

Công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh 1.020 giường: Phát sinh nhiều nguyên nhân làm chậm tiến độ di dời bệnh viện, khó có khả năng hoàn thành theo Kế hoạch. Giao thông nông thôn từ đầu năm đến nay xây dựng được 104,5/382 km, đạt 27,37% kế hoạch năm .

 Trong tháng  thành lập mới 94 doanh nghiệp, bằng 92% so cùng kỳ; tổng vốn đăng ký 889,2 tỷ đồng, bằng 56% so cùng kỳ; 60 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 39% so cùng kỳ; 15 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 25% so với cùng kỳ; 13 doanh nghiệp giải thể, tăng 18,2% so với cùng kỳ. Lũy kế 05 tháng, thành lập mới 448 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 4.82 ngàn tỷ đồng, bằng 91% về số lượng doanh nghiệp và bằng 52% về vốn đăng ký so với cùng kỳ; 86 doanh nghiệp giải thể tự nguyện, bằng 87% so với cùng kỳ; 293 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động có thời hạn, tăng 38% so với cùng kỳ, 129 doanh nghiệp hoạt động trở lại bằng 69% so cùng kỳ. Đến nay có 9.715 doanh nghiệp đang hoạt động với số vốn đăng ký là 116,03 ngàn tỷ đồng.

Bên cạnh việc theo dõi, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, truyền thông giáo dục sức khỏe, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; một số bệnh giảm so với tháng trước như: sốt xuất huyết xảy ra 21 ca (giảm 14 ca), tay chân miệng xảy ra 03 ca (giảm 06 ca). Thanh tra, kiểm tra 1.441 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống, có 271 cơ sở chưa đảm bảo VSATTP, nhắc nhở và hướng dẫn nhắc nhở 230 cơ sở; xử phạt vi phạm hành chính 08 cơ sở với số tiền 37,7 triệu đồng.

Tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 88,26%  (1.521.412 người), tăng 0,14% so với tháng trước.

Công bố kết quả xếp hạng thực hiện công tác cải cách hành chính của 37 sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2019, có 19 đơn vị xếp loại xuất, 13 đơn vị xếp loại tốt, 04 đơn vị xếp loại khá, 01 đơn vị xếp loại trung bình.

Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Kiên Giang đạt 79,13 điểm, xếp thứ 54/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tăng 4,11 điểm, nhưng giảm 9 bậc so với năm 2018). Trong 8 chỉ số thành phần, có 06 chỉ số tăng điểm, tăng bậc; 01 chỉ số tăng điểm, giảm bậc; 01 chỉ số giảm điểm, giảm bậc.

Trong tháng, phạm pháp hình sự xảy ra 82 vụ, tăng 12 vụ so với tháng trước, đã điều tra khám phá 76/82 vụ, bắt 127 đối tượng; án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng khám phá 08/08 vụ. Cháy, nổ xảy ra 04 vụ, tăng 02 vụ so với tháng trước, thiệt hại ước khoảng 560 triệu đồng và 16,99 ha rừng tràm.

Tình hình TNGT: Từ ngày 15/4/2020 đến ngày 14/5/2020, số vụ, số người chết tăng, số người bị thương giảm so với tháng trước, xảy ra 08 vụ tai nạn giao thông (tăng 01 vụ), 06 người chết (tăng 01 người), 04 người bị thương (giảm 01 người.

Để chỉ đạo có hiệu quả trong thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo: Giám đốc (Thủ trưởng) các Sở, ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và người đứng đầu các đơn vị có liên quan không chủ quan; tiếp tục thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa bảo đảm phòng, chống dịch hiệu quả. Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

 Yêu cầu từng thành viên Ban Chỉ đạo chống dịch Covid-19 các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của trung ương và của tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp huyện tập trung tăng cường công tác khuyến nông, khuyến cáo nông dân gieo sạ dứt điểm vụ lúa Hè Thu theo lịch thời vụ, hướng dẫn chăm sóc, bảo vệ, phòng trừ sâu bệnh trong sản xuất; tiếp tục đẩy mạnh tái đàn heo có điều kiện; theo dõi tình hình nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là tôm nuôi, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh kịp thời. Tiếp tục kiểm soát, phòng, chống  có hiệu quả đối  với các loại dịch bệnh gia súc, gia cầm, đặc biệt là các chủng cúm A, dịch tả heo Châu Phi. Tiếp tục theo dõi, kiểm soát chặt chẽ tình hình và thực hiện tốt các giải pháp phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, bảo đảm nước ngọt phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, nhất là các xã đảo. Thực hiện có hiệu quả phòng, chống cháy cháy rừng. Chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống và phương án ứng phó có hiệu quả tương ứng với từng loại hình bất thường của thời tiết, đặc biệt  là hoàn thành các kế hoạch, phương án phòng chống lụt bão.

Tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.Phối hợp với các đơn vị chuẩn bị tốt nội dung làm việc với Đoàn thanh tra của EC đến  kiểm tra lần thứ 3.

 Về thúc đẩy giải ngân đầu tư công: Yêu cầu các Sở, ban, ngành và địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án và khẩn trương nghiệm thu, lập thủ tục thanh toán để giải ngân vốn; phải đảm bảo đến hết tháng 6/2020 tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn được giao phải đạt tỷ lệ theo đúng Chỉ thị của UBND tỉnh.

  Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo điều kiện an toàn cho học sinh và giáo viên theo khuyến cáo.  Chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, tuyển sinh cao đẳng và đại học năm 2020 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng theo quy định.

 Sở Y tế  tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, tăng cường y tế dự phòng, nhất là trong giai đoạn giao mùa thanh tra; kiểm tra, quản lý chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tổ chức đấu thầu thuốc, vật tư y tế đảm bảo cho công tác khám điều trị bệnh đúng quy định.

 Sở Lao động Thương binh –Xã hội  tiếp tục đôn đốc các địa phương thực hiện chậm tiến độ việc thực hiện chi hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 khẩn trương hoàn thành việc chi trả (người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo); đồng thời  đẩy nhanh tiến độ rà soát, trình UBND tỉnh quyết định hỗ trợ cho các đối tượng người lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Tăng cường công tác giải quyết việc làm. Tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp nhận hài cốt liệt sĩ và tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia đợt 23/2020.

 Các lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, theo dõi, nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh, đặc biệt là trên tuyên biên giới.

Các sở, ngành và địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ. Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường theo dõi tình hình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các địa phương; phối hợp xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh để công tác giải quyết thủ tục hành chính thông suốt, hạn chế thấp nhất tình trạng giải quyết hồ sơ quá hạn, trả kết quả hồ sơ trễ hạn. Các sở, ngành, địa phương bằng nhiều hình thức đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân tăng cường thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và qua Dịch vụ Bưu chính công ích.

Các sở, ngành có nội dung tham mưu UBND tỉnh chuẩn bị tốt các nội dung, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2020.

Trần Thanh Dũng