Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Quỹ tín dụng nhân dân Mong Thọ B tổ chức Đại hội thành viên thường niên năm 2019

(15:03 | 27/05/2020)

Ngày 21/5/20120, Quỹ tín dụng nhân dân Mong Thọ B tổ chức Đại hội thành viên thường niên năm 2019. Đến dự có lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Kiên Giang; Ngân hàng Hợp tác tỉnh Kiên Giang; lãnh đạo UBND xã Mong Thọ B; Đại diện Quỹ tín dụng nhân dân xã Mong Thọ A; lãnh đạo một số HTX trong xã cùng 69/91 thành viên được triệu tập về dự.

Quang cảnh đại hội

Tổng số cán bộ hiện tại của Quỹ là 12 cán bộ đã qua đào tạo nghiệp vụ chuyên môn đáp ứng nhu cầu của Quỹ. Về thành viên, tính đến 31/12/2019 có 452 thành viên, tăng 104 thành viên so với năm 2018; thành viên gia nhập mới là 159 với số tiền góp là 47.700.000 đồng; đồng thời, quỹ tín dụng chấm dứt tư cách thành viên đối với 37 người, số tiền là 11.550.000 đồng.

Về kết quả kinh doanh: Tổng nguồn vốn hoạt động là 64.680.205.906 đồng, tăng 30,61% so với năm 2018 và đạt 124,83% so với kế hoạch; cụ thể huy động tiền gởi dân cư với số dư là 42.055.3100.000 đồng, bằng 116,19% so với năm 2018 và bằng 113,66% so với kế hoạch, tiền gởi dân cư chiếm 65,02% nguồn vốn hoạt động. Chỉ tiêu kế hoạch vay vốn năm 2019 là 11.000.000.000 đồng, kết quả thực hiện 17.280.000.000 đồng, tăng 8.930.000.000 đồng so với năm 2018 và đạt 157,09% so với kế hoạch.

Về vốn điều lệ và các quỹ: Chỉ tiêu vốn điều lệ, kế hoạch năm 2019 là 1.878.000.000 đồng, thực hiện đạt 100% kế hoạch đề ra; các quỹ là 2.039.958.317 đồng, đơn vị trích lập đúng theo quy định, tăng 11,95% so với năm 2018. Quỹ đã sử dụng vốn huy động để cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của các thành viên, giúp cho thành viên có vốn để sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi, dịch vụ góp phần cải thiện kinh tế gia đình, nâng cao đời sống sinh hoạt.

 Về doanh số cho vay trong năm là 88.166 triệu đồng với 601 lượt thành viên vay vốn, dư nợ cho vay là 55.350.344.000 đồng; xã Mong Thọ có 5 ấp với 93 món vay, số tiền 12,9 tỷ đồng; xã Mong Thọ A có 5 ấp với 201 món vay, số tiền 27,6 tỷ đồng; xã Mong Thọ B với 123 món vay, số tiền 14, 6 tỷ đồng. Doanh số thu nợ trong năm là 75.270.609.000 đồng.

Qua một năm hoạt động, kết quả kinh doanh của quỹ có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra: nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 131.780.286 đồng; lãi ròng sau thuế thu nhập doanh nghiệp 643.660.467 đồng. Trích 5% quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 32.183.023 đồng; trích 10% quỹ dự phòng tài chính 64.366.047 đồng; trích 20% quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ 128.732.093 đồng; trích 4,34% quỹ phúc lợi 20.918965 đồng; trích 2,16% quỹ khen thưởng 12.551.379 đồng; lợi tức cổ phần được chia 346.481.063 đồng, tỷ lệ chia cổ tức thành viên là 18,45%/năm.

Ông Lê Đình Khanh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Kiên Giang phát biểu chỉ đạo

Về cơ cấu tài chính cho năm 2020 Quỹ tín dụng nhân dân xã Mong Thọ B sẽ tăng vốn điều lệ từ 1 tỷ 716 triệu đồng lên 1 tỷ 878 tỷ đồng, tăng 5,94%. Đối với công tác cho vay, phải tăng cường công tác kiểm tra, thẩm định, chú trọng giải quyết cho vay đối với các thành viên có khả năng trả nợ tốt; lãi suất cho vay các lĩnh vực ưu tiên theo quy định; lãi suất cho vay thỏa thuận, vay ngắn hạn được điều chỉnh giảm từ 1,1% tháng trở lên tại thời điểm xây dựng phương án xuống trung bình còn 0,9%/tháng, từ đó góp phần hỗ trợ thành viên trong sản xuất kinh doanh.

Trần Thanh Dũng