Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Chi bộ Liên minh HTX tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

(09:00 | 25/05/2020)

Sáng ngày 22/5, Chi bộ Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Đến dự Đại hội có đồng chí: Cao Hoàng Dung, Ủy viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, thành viên tổ chỉ đạo Đại hội và các đồng chí đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Liên minh HTX.

 

Description: D:\BAI VIET WEB CQ\ANH\DAI HOI CHI BO VIII\DSC00227.JPG

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

 

 

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Phạm Thành Trăm, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh  cho biết, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ đã phối hợp với chính quyền tổ chức và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã được các đảng viên tăng cường thông qua việc thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tổ chức sinh hoạt Chi bộ đều đặn, thảo luận nội dung, nhiệm vụ gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đa số đều có ý thức chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung.   

 

Description: D:\BAI VIET WEB CQ\ANH\DAI HOI CHI BO VIII\DSC00246.JPG

Phó Bí thư Chi bộ khóa VII, Phạm Thành Trăm thông qua báo cáo chính trị tại Đại hội

 

Cụ thể đã phân công 08 lượt đảng viên và quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị do Đảng ủy Khối tổ chức. Lãnh đạo tổ chức triển khai, quán triệt kịp thời các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…Kết quả, có 100% đảng viên tiếp thu, học tập (đạt 100% Nghị quyết) và 100% quần chúng tham gia (đạt 102% Nghị quyết).

 

Bên cạnh đó, cử 02 đồng chí học Cao cấp, 03 đồng chí học Trung cấp lý luận chính trị và 01 đồng chí học thạc sĩ. Chi bộ và 01 đảng viên được Đảng ủy Khối tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đã cử 06 quần chúng học lớp cảm tình Đảng, xem xét đề nghị kết nạp 03 đảng viên mới (đạt 300% chỉ tiêu Nghị quyết), giới thiệu chuyển sinh hoạt 02 đồng chí. Tổng số đảng viên Chi bộ hiện có 10 đồng chí (05 nữ) tăng 02 đồng chí so với đầu nhiệm kỳ. Có 100% đảng viên tham gia sinh hoạt và thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy và được đánh giá thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

 

Công tác kiểm tra, giám sát được chi bộ lãnh đạo thực hiện thường xuyên. Chi bộ đã thực hiện được 04 cuộc kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, thực hiện nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng; 10 cuộc giám sát thường xuyên (đạt 100% kế hoạch nhiệm kỳ).

 

Đầu nhiệm kỳ chỉ có Bí thư và Phó Bí thư, từ năm 2018 đến nay đã xin thành lập chi ủy và được Đảng ủy Khối chuẩn y bổ sung 01 chi ủy viên. Tỷ lệ chi ủy và đảng viên tham gia sinh hoạt lệ đạt 100%; tỷ lệ đảng viên tham gia phát biểu trong mỗi cuộc họp để đóng góp cho chi bộ đạt từ 80% trên tổng số đảng viên trở lên. Trong 05 năm qua chi bộ đều đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, không có đảng viên vi phạm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.

 

Đối với công tác kiểm tra, giám sát Chi bộ đã thực hiện theo đúng kế hoạch, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng viên và Chi bộ. Công tác đoàn thể, quần chúng, công tác dân vận được quán triệt và thực hiện có hiệu quả, nhờ đó mà sự đoàn kết nhất trí, đồng thuận trong Chi bộ ngày càng được nâng cao.

 

Description: D:\BAI VIET WEB CQ\ANH\DAI HOI CHI BO VIII\3.JPG

Đ/c Trần Thanh Dũng, Bí thư Chi bộ khóa VII, thay mặt Đoàn chủ tịch gợi ý thỏa luận

 

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang sẽ tiếp tục tập trung nâng cao công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chi bộ tập trung chỉ đạo cán bộ, đảng viên tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị Nghị quyết đề ra. 

 

Giai đoạn 5 năm tới, mục tiêu phấn đấu cơ bản là xây dựng Chi bộ đạt danh hiệu "Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên”; Tổ chức học tập, tiếp thu chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phấn đấu trong đảng viên đạt 100% và quần chúng 98% trở lên. Phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng đăng ký thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; mỗi năm chi bộ tổ chức sinh hoạt 01 chuyên đề. Tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt lệ đạt 98% trở lên; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 95% trở lên, hạn chế thấp nhất đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; hàng năm chi bộ được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên. Trong nhiệm kỳ bồi dưỡng kết nạp từ 01 đến 02 đảng viên mới. Hàng năm tiến hành ít nhất 01 cuộc kiểm tra, 01 cuộc giám sát theo chuyên đề và giám sát thường xuyên từ 30% đảng viên trở lên. Mỗi năm xây dụng ít nhất 01 mô hình và 01 gương điển hình dân vận khéo gắn với học tập và làm theo lời Bác được Chi ủy công nhận. Hàng năm phấn đấu Công đoàn đạt danh hiệu “Đơn vị vững mạnh”; cơ quan đạt chuẩn văn hóa.

 

Description: D:\BAI VIET WEB CQ\ANH\DAI HOI CHI BO VIII\DSC00264.JPG

Đại biểu thảo luận đóng gớp ý kiến

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Cao Hoàng Dung, Ủy viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đánh giá cao sự đoàn kết, sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo của cấp ủy Chi bộ Liên minh HTX tỉnh trong lãnh đạo toàn thể cán bộ, đảng viên vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao. Đồng chí Cao Hoàng Dung đề nghị Chi bộ tiếp tục cố  gắng phát huy thành tích mà nhiệm kỳ qua Chi bộ đã đạt được, gắn song hành hai nhiệm vụ là công tác Đảng với công tác của chính quyền để tập trung chỉ đạo có chất lượng. Tổ chức sinh hoạt chi bộ ngày một chất lượng và thật sự cuốn hút, bên cạnh đó, công tác đấu tranh, tinh thần phê bình, tự phê bình phải thẳng thắn, khách quan, vì sự phát triển chung của Chi bộ. Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025,  đồng chí Cao Hoàng Dung yêu cầu cấp ủy Chi bộ tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, xây dựng kế hoạch thực hiện, quán triệt đến từng cán bộ đảng viên trong Chi bộ các nghị quyết, chỉ thị, các văn bản chỉ đạo của cấp trên liên quan đến công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tiếp tục đổi mới và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy trong công tác xây dựng tổ chức Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và lãnh đạo tổ chức đoàn thể.

 

Description: D:\BAI VIET WEB CQ\ANH\DAI HOI CHI BO VIII\5.JPG

Đ/c Cao Hoàng Dung, Ủy viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo

 

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 03 đồng chí: Đồng chí Trần Thanh Dũng – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh tái đắc cử Bí thư Chi bộ; đồng chí Phạm Thành Trăm - Phó Chủ tịch, giữ chức Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Đinh Thị Phướng – Chánh Văn Phòng, giữ chức Chi ủy viên. Đại hội đã bầu 01 đồng chí là đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Description: D:\BAI VIET WEB CQ\ANH\DAI HOI CHI BO VIII\DSC00325.JPG

BCH khóa VIII ra mắt và phát biểu hứa hẹn

 

Kết thúc Đại hội, một lần nữa toàn thể đảng viên khẳng định quyết tâm sẽ tiếp tục phát huy thành tích đạt được, khắc phục khuyết điểm, nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra./.

 

Description: D:\BAI VIET WEB CQ\ANH\DAI HOI CHI BO VIII\7.JPG

Đại biểu biểu quyết Nghị quyết đại hội

T.T