Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Chất lượng nhân sự: 'Đòn bẩy' giúp KTHT, HTX phát triển bền vững

(08:20 | 21/05/2020)

Việc lựa chọn nhân sự có trình độ, năng lực, tâm huyết với kinh tế hợp tác (KTHT), HTX sẽ là "đòn bẩy" giúp khu vực kinh tế này phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn 2020 – 2025 và những năm tiếp theo, góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế  Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc họp Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam mới đây nhằm chuẩn bị cho Đại hội toàn hệ thống Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo khẳng định, nhân sự nhiệm kỳ tới phải là đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, bản lĩnh, phẩm chất, trí tuệ và có uy tín cao để giải quyết những công việc ở tầm chiến lược. Vì sự nghiệp phát triển KTHT, HTX nói chung và của hệ thống Liên minh HTX các cấp nói riêng.

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm

Đánh giá về công tác nhân sự Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khoá V, nhiệm kỳ 2016 – 2020, Phó chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường cho biết, hiện nay số lượng thành viên, thành phần tham gia BCH gồm đủ đại diện 3 cấp của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam có chất lượng nhân sự có trình độ chuyên môn cao, đại học và trên đại học chiếm 80%. Do vậy, BCH đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội V, là một tập thể đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động, có tư duy đổi mới, sáng tạo.

"Phần lớn Uỷ viên có trách nhiệm cao với nhiệm vụ được giao, nhiệt tình, tâm huyết, tích cực tham gia ý kiến đóng góp xây dựng các chủ trương, Nghị quyết của BCH, cũng như tích cực triển khai các Nghị quyết của BCH tại địa phương", Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

 

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam về công tác chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Ảnh: Phạm Duy)

Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục như: BCH khoá V có độ tuổi trên 50 chiếm tỷ lệ còn cao, hơn 40%; Tỷ lệ nữ thấp, chiếm 7,2%. Số lượng Uỷ viên BCH là đại diện HTX thành viên chưa tương xứng với quy mô, số lượng của khu vực HTX và cơ cấu kinh tế tập thể trong 5 năm qua.

Giai đoạn 2016 – 2020 có 7.240 HTX thành lập mới, trong đó có 6.660 HTX nông nghiệp, chiếm 92%. Số lượng Uỷ viên BCH tăng 1 người, chiếm 2,1% so với đầu nhiệm kỳ. HTX nông nghiệp chiếm 64,2% tổng số HTX nhưng đại diện HTX nông nghiệp chiếm 45,8%. Số lượng tổ hợp tác đến quý I/2020 là hơn 112.000 THT nhưng chưa có đại diện là Uỷ viên BCH. Trách nhiệm, năng lực tham gia đóng góp ý kiến của một số Uỷ viên đại diện thành viên còn hạn chế. Nhiệt tình, tâm huyết của các Uỷ viên chưa đồng đều, chưa tham gia đầy đủ các kỳ họp. Đặc biệt là Uỷ viên đại diện Bộ, ngành ít khi trực tiếp tham gia các kỳ họp, chủ yếu uỷ quyền cho cán bộ cấp dưới tham dự thay, chưa nhận thức được lợi ích khi tham gia BCH.

Khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế

Theo Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo, công tác nhân sự khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 phải khắc phục được những bất cập, tồn tại, hạn chế của BCH, Ban Thường vụ, Thường trực, Uỷ ban Kiểm tra về số lượng, cơ cấu nhiệm kỳ trước. Theo đó, công tác nhân sự phải được tiến hành một cách khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện, hiệu quả. Xử lý hài hoà, hợp lý giữa tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng. Giữa kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển, giữa chuyên môn đào tạo và sở trường, năng lực thực tiễn...

Bên cạnh đó, phải đề cao chất lượng, hiệu quả, đảm bảo phù hợp về cơ cấu vùng, miền, ngành nghề, lĩnh vực, tăng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Uỷ viên BCH cần có phẩm chất đạo đức trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm với công việc, sẵn sàng cống hiến vì sự nghiệp chung. Đặc biệt, phải có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, có năng lực cụ thể hoá và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nắm vững chủ trương, đường lối phát triển kinh tế tập thể, HTX của Đảng, Nhà nước. Có năng lực tư duy, kinh nghiệm thực tiễn nhất định về kinh tế hợp tác, HTX và khả năng vận dụng hiệu quả trong thực tiễn...

Về phương án nhân sự Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khoá VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 dự kiến có 160 người, tăng 15 người so với khoá V.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo yêu cầu, phương án nhân sự và công tác nhân sự phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng đoàn, phát huy vai trò của BCH, Ban Thường vụ, Thường trực trong lựa chọn nhân sự.

Theo đánh giá của hầu hết các Uỷ viên Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam, việc tăng thêm 15 thành viên BCH là các HTX rất tích cực, bởi chỉ có các HTX mới thực sự hiểu được những khó khăn, hạn chế, từ đó có những đánh giá, kiến nghị tâm huyết để Chính phủ, các Bộ, ngành và Liên minh HTX Việt Nam có chính sách tháo gỡ thiết thực, qua đó tạo điều kiện thuận lợi giúp KTHT, HTX phát triển nhanh, bền vững.

“Muốn làm được việc này thì phải lựa chọn các HTX thực sự tiêu biểu, có trách nhiệm, có năng lực về chuyên môn, về tài chính để họ tích cực tham gia các hoạt động và có trách nhiệm xây dựng, phát triển KTHT, HTX”, Uỷ viên Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thị Tâm nói.

Phạm Thị Diệu Lộc (thoibaokinhdoanh.vn)