Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH KIÊN GIANG DỜI TRỤ SỞ LÀM VIỆC

(13:32 | 13/05/2020)

Căn cứ Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thu hồi tài sản công tại số 65 Trần Hưng Đạo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang của Thành ủy Rạch Giá và tạm bàn giao cho Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang quản lý, sử dụng làm trụ sở làm việc trong thời gian sửa chữa trụ sở;

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang trân trọng báo cáo và thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức về việc chuyển địa điểm trụ sở làm việc mới, cụ thể như sau:

Địa chỉ trụ sở cũ: Số 21 Cô Giang, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Địa chỉ trụ sở mới: Số 65 Trần Hưng Đạo, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Thời gian thay đổi: Kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2020

Số điện thoại giao dịch, số điện thoại đường dây nóng, số Fax, địa chỉ email, trang tin điện tử và các thông tin khác không thay đổi (Xin vui lòng tra cứu thông tin tại địa chỉ website: www.lmhtx.kiengiang.gov.vn).

Yến Ngọc