Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức họp trực tuyến, kỳ họp thứ 17, kỳ họp bất thường

(14:05 | 05/04/2020)

Ngày 31 tháng 3 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức họp trực tuyến, kỳ họp thứ 17, kỳ họp bất thường. Tại kỳ họp này Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét và thông qua các tờ trình của UBND tỉnh .

1. Tờ trình về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Điều chỉnh tăng, giảm kế hoạch vốn thuộc Sở, ngành và đại phương quản lý với tổng vốn 1.026.661 triệu đồng, gồm tăng kế hoạch vốn 114 dự án, giảm kế hoạch vốn 290 dự án. Cụ thể sau: Vốn cân đối ngân sách địa phương tăng, giàm 274.723 triệu đồng, trong đó gồm. Tăng kế hoạch vốn cho 48 dự án, giảm kế hoạch vốn 141 dự án:

- Vốn xổ số kiến  tăng, giảm 192.586 triệu đồng; trong đó gồm: Tăng kế hoạch vốn 36 dự án, giảm kế hoạch vốn 141 dự án. Nguồn vốn từ thu tiền sử dụng đất tăng, giảm 559.352 triệu đồng; gồm. Tăng kế hoạch vốn 30 dự án, giảm kế hoạch vốn 08 dự án.

2. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Điều chỉnh tăng, giảm kế hoạch vốn giữa các Sở, ngành, địa phương với tổng kế hoạch vốn là 481.272 triệu đồng, gồm: Tăng kế hoạch vốn 144 dự án, giảm kế hoạch vốn 15 dự án. Cụ thể như:

Vốn cân đối ngân sách 315.638 triệu đồng, Vốn sử dụng đất 3.300 triệu đồng. Vốn xổ số kiến thiết 162.334 triệu đồng. Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ. Điều chỉnh tăng, giảm kế hoạch vốn nội bộ ngành 01 dự án 12.500 triệu đồng. Điều chỉnh tăng, giảm kế hoạch vốn giữa các địa phương thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững là 3.032 triệu đồng, bao gồm giảm kế hoạch vốn 13 dự án, tăng vốn 30 dự án.

3. Tờ trình Phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Tổng nguồn vốn là 74.366 triệu đồng. Cụ thể: Vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới là 55.200 triệu đồng. Vốn mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững là 19.166 triệu đồng, trong đó: Vốn ngân sách Trung ương là 16.666 triệu đồng; vốn ngân sách địa phương là 2.5000 triệu đồng.

4. Tờ trình về giao Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Kiên Giang: Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 2 Điều 8 của Luật Đầu tư công năm 2019 có tổng mức đầu tư dưới 100 tỷ đồng; các dự án từ dưới 60 tỷ; 40 tỷ; 30 tỷ đồng.

 Kỳ họp Hội dồng nhân dân cũng đã xem xét và cho miễn nhiệm chức Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Hoàng Thăng, do nghỉ hưu theo quy định; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đối với ông Mai Anh Nhịn nhiệm kỳ 2016-2021, do nghỉ hưu theo quy định. Bầu chức danh Phó Hội đồng nhân dân khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Giang Văn Phục, tỉnh ủy viên Chánh văn phòng Tỉnh ủy; Bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang.

Trần Thanh Dũng