Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo về tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã

(14:31 | 18/03/2020)

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch viêm phối cấp Covid-19, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã có báo cáo số 173/BC-LMHTXVN ngày 16/3/2020 gửi Thủ tướng Chính phủ về tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã ban hành 02 văn bản chỉ đạo trong toàn hệ thống (văn bản số 41 /LMHTXVN-VP ngày 31/01/2020, văn bản số 12/CV-CĐLMHTVN ngày 11/3/2020) yêu cầu Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh/TP, đơn vị trực thuộc, các đơn vị thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, quán triệt và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời, chủ động nắm bắt kịp thời khó khăn, vướng mắc, thiệt hại sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tố hợp tác đế báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương và Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo cáo của Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh/TP và hợp tác xã thành viên, đến đầu tháng 3/2020, chỉ có một bộ phận các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất lúa gạo, chăn nuôi gia cầm, lợn, rau xanh tiếp tục phát triến do nhu cầu thị trường trong nước tăng, giá bán có lãi; còn lại, phần lớn hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác trong các ngành (nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ) giảm sản lượng, doanh thu, thu nhập của thành viên, người lao động, nhất là ngành du lịch, giao thông vận tải...

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã do dịch bệnh Covid-19 gây ra, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương một số giải pháp như: Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 quốc gia cập nhật, dự báo và công bố kịp thời, đầy đủ diễn biến, biện pháp chống dịch bệnh ở trong nước, ngoài nước, nhất là các nước có quan hệ thương mại lớn với Việt Nam (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Tây Âu,...) để các tổ hợp tác, hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã xây dựng và thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp, hạn chế thiệt hại; chủ động huy động nguồn lực để đầu tư, khôi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh khi dịch bệnh suy giảm. Giảm phí, lệ phí liên quan đến logistics, thủ tục hải quan để tạo điều kiện cho hợp tác xã nông nghiệp, phi nông nghiệp giảm chi phí và nhập khấu vật tư, nguyên liệu sản xuất, xuất khẩu hàng hóa. Ưu tiên, bổ sung kinh phí xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã trong chương trình xúc tiến thương mại của Trung ương và địa phương; phê duyệt các đề án của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã trình Thủ tướng Chính phủ (Đề án đào tạo, nâng cao năng lực và chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức của hệ thông Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giữ vai trò nòng cốt phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; Đề án Kiểm toán hợp tác xã); bố sung kinh phí đào tạo nghề vùng nông thôn và giao cho các trường trực thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thực hiện.

Ngọc Chuyền (Theo vca.org.vn)