Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Quỹ tín dụng nhân dân Đông Thái tổ chức Đại hội thường niên năm 2019 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2020

(16:29 | 12/03/2020)

Ngày 10/3/2020, Quỹ tín dụng nhân dân Đông Thái tổ chức Đại hội thành viên thường niên năm 2019 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2020. Đến dự có lãnh đạo Liên minh hợp tác xã tỉnh Kiên Giang; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Kiên Giang; Ngân hàng Hợp tác tỉnh Kiên Giang; Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, UBND xã Đông Thái huyện An Biên và 116/164 thành viên được triệu tập về dự .

Quang cảnh đại hội

Quỹ tín dụng nhân dân Đông Thái có quy mô hoạt động trên địa bàn 03 xã của huyện An Biên bao gồm xã Đông Thái, Nam Thái, Nam Thái A và 2 xã thuộc huyện An Minh gồm xã Đông Hòa, Thuận Hòa. Kinh tế chủ yếu của 65.000 nhân khẩu ở đây là nuôi tôm- lúa trên diện tích đất nông nghiệp 20.171 ha.

Năm 2019, việc huy động tiền gởi có nhiều biến động và không ít khó khăn, nhưng Hội đồng quản trị và bộ máy điều hành đã có nhiều biện pháp để khai thác nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư trên địa bàn có hiệu quả như: điều chỉnh lãi suất đủ hấp dẫn trong từng thời điểm, phù hợp với quy định để thu hút khách hàng, nâng cao năng lực phục vụ và tạo niềm tin với khách hàng; tính đến ngày 31/12/2019 số dư tiền gởi là 25 tỷ 067 triệu đồng, tăng hơn 6% so với năm 2018; đạt 125% so với kế hoạch của năm 2019.

Doanh số huy động, chi trả trong năm và số dư tiền gởi được cơ cấu như sau: Doanh số huy động 31 tỷ 898 triệu đồng; doanh số chi trả 30 tỷ 465 triệu đồng; số dư tiền gởi là 25 tỷ 067 triệu đồng. Vốn huy động chiếm tỷ lệ 58,82% trên tổng nguồn vốn huy động. Về vốn vay đây là nguồn vốn điều hòa nó vừa đảm bảo khả năng chi trả, vừa đáp ứng yêu cầu vốn vay cho thành viên vay khi nguồn vốn huy động chưa đáp ứng kịp.

Vốn vay tại Ngân hàng Hợp tác tỉnh là 11 tỷ 600 triệu đồng. Doanh số hoạt động vốn vay trong năm được cơ cấu như sau: Doanh số đi vay 15 tỷ đồng; doanh số chi trả 19 tỷ 300 triệu; số dư vốn vay 11 tỷ 600 triệu đồng; vốn vay chiếm tỷ lệ 27,22% trên tổng nguồn vốn hoạt động.

Vốn điều lệ cho 819 thành viên góp vốn với số tiền 2 tỷ 274,8 triệu đồng. Trong năm 2019, đã cho 392 thành viên vay vốn, với doanh số cho vay là 47 tỷ 862 triệu đồng, bình quân mỗi thành viên vay 122 triệu đồng; dư nợ đến 31/12/2019 là 36 tỷ 247 triệu đồng, đạt 86,3% so với kế hoạch. Dư nợ được phân ra theo các ngành nghề như sau:

Cho vay ngắn hạn 33 tỷ 505 triệu đồng, chiếm 92,44% trên tổng số dư nợ, trong đó.

 + Cho vay sản xuất nông nghiệp 32 tỷ 670 triệu đồng, chiếm 97,50% trên tổng dư nợ cho vay ngắn hạn.

 + Cho vay tiêu dùng dịch vụ: 835 triệu đồng, chiếm 2,5% trên tổng dư nợ cho vay ngắn hạn.

 - Cho vay trung hạn 2 tỷ 741 triệu đồng, chiếm 7,56% trên tổng dư nợ cho vay. Nợ xấu 698 triệu đồng, chiếm 1,93% trên tổng dư nợ.

Tổng doanh số thu nợ trong năm là 44 tỷ 153 triệu đồng; trong đó, thu nợ đến hạn 42 tỷ 440 triệu đồng; thu nợ quá hạn 1 tỷ 713 triệu đồng. Kết quả kinh doanh trong năm 2019 như sau:

 - Tổng thu nhập 5 tỷ 618 triệu đồng, đạt 92,2% so với kế hoạch.

- Tổng chi phí 5 tỷ 012 triệu đồng, đạt 96,9% so với kế hoạch. – lãi trước thuế 606 triệu đồng, đạt 65,8% kế hoạch. Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau: Phấn đấu nguồn vốn kinh doanh đạt 45 tỷ 055 triệu đồng, tăng 2 tỷ 438 triệu đồng, tăng 5,72% so với năm 2019, trong đó:

- Vốn huy động, phấn đấu đạt 20 tỷ đồng trở lên; vốn vay Ngân hàng Hợp tác xã tỉnh 20 tỷ đồng, tương đương với 72,4% so với năm 2019; vốn điều lệ 2 tỷ 374,8 tỷ đồng; các quỹ 2 tỷ 650 triệu đồng; vốn khác 130 triệu đồng.

Đ/c Trần Thanh Dũng, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh trao kỷ niệm chương cho 02 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành

Nhân dịp này, Quỹ tín dụng Đông Thái có 02 cá nhân được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tặng kỷ niệm chương đó là ông Trương Minh Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Kiều Minh Quân, Trưởng ban kiểm soát, đã có thành tích đã có thành tích xuất sắc trong đóng góp cho ngành.

Trần Thanh Dũng