Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

VCA làm việc về kế hoạch tổ chức hội thảo tư tưởng Hồ Chí Minh về Hợp tác xã

(08:34 | 05/03/2020)

Sáng ngày 3/4, tại trụ sở Liên minh HTX Việt Nam diễn đã họp Ban tổ chức Hội thảo tư tưởng Hồ Chí Minh về Hợp tác xã.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Làm việc tại buổi họp có đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, đồng chí Lê Văn Nghị, Phó chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, các đồng chí trong ban tổ chức hội thảo; Đại diện các cơ quan đồng tổ chức và chủ trì hội thảo.

Thực hiện văn bản số 10845-CV/VPTW, ngày 29/10/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ và sự kiện quan trọng trong năm 2020, hướng dẫn Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020) tại văn bản số 115-HD/BTGTW, ngày 08/01/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh ủy Nghệ An, Liên minh HTX Việt Nam và một số cơ quan tổ chức Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Hợp tác xã”.

Đồng chí Lê Văn Nghị, Phó chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Với mục tiêu, yêu cầu hội thảo, nghiên cứu, phân tích, làm rõ quá trình vận dụng, phát triển sáng tạo Tư tưởng Hồ Chí Minh về Hợp tác xã trong sự nghiệp đổi mới công nghệ hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Nghiên cứu, đánh giá thực tiễn phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là HTX ở nước ta từ 1991 đến nay, rút ra những bài học kinh nghiệm thành công và thất bại, vấn đề tính quan điểm, làm cơ sở cho hoàn thiện chủ trương, chính sách và phát luật phát triển kinh tế tập thể, HTX trong những năm tới; Sử dụng các chuyên đề nghiên cứu, bài viết, tham luận của Hội thảo làm tài liệu cho công tác tuyên truyền, biên soạn giáo trình đào tạo, bồi dưỡng về kinh tế tập thể, HTX; Hội thảo tổ chức trang trọng, thiết thực, tiết kiệm và chất lượng, hiệu quả cao.

Nội dung hội thảo là nghiên cứu Tư tưởng và Lý luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Hợp tác xã, gắn với lịch sự phát triển của Đảng và đất nước ta; Nghiên cứu, làm rõ việc vận dụng và phát triển sáng tạo Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã của Đảng và Nhà nước ta trong xây dựng, hoàn thiện chủ trương, chính sách và pháp luật phát triển kinh tế tập thể, HTX trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (từ năm 1991 đến nay); Nghiên cứu, làm rõ về thực tiễn phát triển kinh tế tập thể, HTX trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta, từ năm 1991 đến nay: Thành tựu, tồn tại và hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; Nghiên cứu, làm rõ về quá trình và kinh nghiệp phát triển HTX ở các nước trong khu vực và thế giới, bài học đối với Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã với tầm thời đại và hội nhập quốc tế; Nghiên cứu về dự báo xu hướng phát triển kinh tế tập thể, HTX ở Việt Nam; Đề xuất mục tiêu, quan điểm và giải pháp phát triển trong những năm tới.

Quang cảnh buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo nhấn mạnh, đây là một trong những sự kiện trọng tâm trong năm 2020 của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, bên cạnh đó còn nằm trong chuỗi hưởng ứng các sự kiện lớn của đất nước như: kỷ niệm 130 ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, tiến tới đại hội Đảng toàn quốc v.v… Đồng chí đề nghị, ban tổ chức hội thảo cũng như các cơ quan đồng tổ chức hội nghị, phối hợp chặt chẽ, linh hoạt để hội thảo có thể diễn ra thành công.

Theo báo cáo từ phía các cơ quan đồng tổ chức hội nghị, nhìn chung công tác chuẩn bị hội thảo theo chức năng của từng đơn vị đang diễn ra hết sức tích cực, chu đáo để hội thảo diễn ra thành công.

Qua buổi làm việc, các bên đã cũng nhau trao đổi, thảo luận, bàn bạc, thống nhất và xây dựng kế hoạch, khung chương trình cụ thể cho buổi hội thảo khoa học sắp tới.

Ngọc Chuyền (Theo vca.org.vn)