Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

(16:49 | 01/08/2019)

Yến Ngọc

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   BAO CAO 6 THANG DAU NAM 2019.pdf  BAO CAO SO KET 6 THANG NAM 2019 (PHAT HANH 17-7-2019).doc