Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Liên minh HTX Việt Nam tổ chức Hội nghị đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

(13:33 | 11/07/2019)

Ngày 11/7/2019, tại thị trấn Mộc Châu (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), Liên minh HTX Việt Nam tổ chức Hội nghị đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo và các phó Chủ tịch Nguyễn Văn Thịnh; Nguyễn Mạnh Cường; Lê Văn Nghị đồng chủ trì hội nghị. 

Tham dự hội nghị có ông Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La, lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La; đại diện một số bộ, ngành trung ương; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Liên minh HTX và lãnh đạo Liên minh 63 tỉnh, thành phố tham dự. 

Chu-ti-ch-Lie-n-minh-HTX-Vie-t-1942-4877

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo và các Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị

Báo cáo của Liên minh HTX Việt Nam tại Hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2019, kinh tế hợp tác, HTX tiếp tục phát triển, cả nước có 23.280, tăng 2.068 HTX so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có 14.503 HTX nông nghiệp, 2.323 HTX công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp; 1.996 HTX thương mại, dịch vụ; 1.392 HTX vận tải; 894 HTX xây dựng; 1180 Quỹ tín dụng nhân dân; gần 1000 HTX môi trường và lĩnh vực khác. 

Đánh giá của Liên minh HTX Việt Nam cho thấy, năng lực quản trị của các HTX có nhiều tiến bộ, quy mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động của HTX tăng so với năm trước. Tỷ lệ HTX hoạt động đạt hiệu quả gần 54%; tổng doanh thu đạt hơn 30.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.900 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt 3,5 triệu đồng/tháng. Hầu hết các HTX đã chuyển đổi hoạt động theo luật HTX năm 2012. Nhiều địa phương, HTX đang trở thành loại hình phổ biến, phù hợp với điều kiện và nhu cầu thực tế tổ chức sản xuất, kinh doanh của hộ gia đình, cá nhân, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, vận tải đường bộ. Các HTX mang lại lợi ích kinh tế thiết thực cho thành viên, có sản lượng hàng hoá lớn đưa ra thị trường, quản lý chặt chẽ tiêu chuẩn và chất lượng sản phẩm, giảm chi phí đầu vào, ký kết hợp đồng tiêu thụ với giá bán có lãi, tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước. HTX ở các địa phương đóng góp tích cực cho kinh tế tăng trưởng bền vững, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, cải thiện môi trường và phát triển tổ chức chính trị xã hội.

Ban-thu-o-ng-vu-Lie-n-minh-HTX-6280-7741

Ban thường vụ Liên minh HTX Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển HTX cho Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Hoàng Văn Chất

Về tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị của Liên minh HTX, Đảng đoàn đã chỉ đạo hệ thống Liên minh HTX Việt Nam sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 102- KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về Hội quần chúng; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Liên minh HTX Việt Nam năm 2019 và những năm tiếp theo; hoàn thiện các quy định, quy chế hoạt động và tiếp tục kiện toàn tổ chức của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Thường trực Liên minh HTX đã quyết liệt, năng động trong chỉ đạo, điều hành, tích cực tham mưu đề xuất cơ chế, chính sách và sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác, HTX, tăng cường bám sát cơ sở, nâng cao liên kết hệ thống; tích cực tham mưu cho Đảng, Nhà nước phối hợp với các bộ ngành, địa phương, tổ chức đoàn thể trong phát triển kinh tế hợp tác, HTX; tiếp tục xây dựng và chủ động triển khai thực hiện các Đề án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục triển khai Đề án hỗ trợ, xây dựng mô hình THX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị; tổ chức thành công Diễn đàn pháp lý Liên minh HTX quốc tế khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và Hội chợ xúc tiến thương mại HTX năm 2019; nâng cao chất lượng công tác tư vấn, hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác; thực hiện có hiệu quả chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên HTX; chủ động triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế nhằm khai thác các nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, HTX; tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước...

Chu-ti-ch-Lie-n-minh-HTX-Vie-t-3255-7649

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo phát biểu khai mạc Hội nghị

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo mong muốn, mỗi cán bộ, công chức, viên chức của Liên Minh phải thực sự đoàn kết, chung tay góp sức xây dựng Liên minh HTX ngày càng lớn mạnh, đóng góp quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội thông qua kinh tế hợp tác, HTX, qua đó nâng cao hơn nữa vai trò của Liên minh HTX Trong thời gian tiếp theo.

Về nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, Liên minh HTX Việt Nam xác định 16 nhóm nhiệm vụ, trong đó có những nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai thực hiện có hiệu quả tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về kinh tế tập thể và sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW về Hội quần chúng; xây dựng Đề án chi tiết Đại hội đai biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI; hoàn thành tốt các mục tiêu của Nghị quyết số 09/NQ-BCH ngày 20/1/2019 của Ban chấp hành Liên minh HTX; tiếp tục kiện toàn tổ chức Liên minh HTX và tích cực thực hiện các giải pháp về tăng cường liên kết hệ thống; tiếp tục triển khai Đề án hỗ trợ, xây dựng mô hình HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị theo quyết định 37/QĐ- LMHTXVN ngày 20/9/2019...

o-ng-Hoa-ng-Va-n-Cha-t-Bi-thu-6787-3503-

Ông Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị,ông Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La đánh giá cao kết quả đạt được của Liên minh HTX Việt Nam, đồng thời mong muốn Liên minh sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ người dân, các HTX và đảng bộ, chính quyền địa phương nhằm thúc đẩy các HTX phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới hiện nay, qua đó đóng góp xây dựng chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, nâng cao hơn nữa đời sống kinh tế, văn hoá của người dân địa phương.

Pho-Chu-ti-ch-Lie-n-minh-HTX-V-5654-3701

Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Văn Thịnh và các đại biểu thăm gian hàng hoa quả của HTX ở Sơn La.

Nhân dịp này Ban thường vụ Liên minh HTX Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển HTX cho Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Hoàng Văn Chất.

Ca-c-da-i-bie-u-tham-du-ho-i-n-1565-8797

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thùy Trang ( theo thoibaokinhdoanh.vn)