Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm việc với Liên minh HTX Việt Nam

(21:02 | 15/04/2019)

Liên minh HTX Việt Nam là đơn vị được Đảng thành lập nhằm mục tiêu thúc đẩy kinh tế hợp tác, hợp tác xã, được Đảng giao nhiệm vụ dẫn dắt kinh tế hợp tác phát triển. Liên minh HTX phải liên kết, hỗ trợ người dân, giúp người dân làm giàu, từ đó tạo nên khối đại đoàn kết toàn dân.

Chiều ngày 12/4, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị do bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn.

Khẳng định vai trò của Liên minh

Báo cáo sơ kết 5 năm của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam về thực hiện Kết luận số 102- KL/TW của Bộ Chính trị về các hội quần chúng, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo cho biết trong 5 năm qua, Đảng, Nhà nước có nhiều Nghị quyết, Quyết định và văn bản quy phạm pháp luật để thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác (KTHT), HTX phát triển đa dạng, mở rộng quy mô.

Kết quả, giai đoạn 2013 - 2018, trên cả nước đã thành lập mới 9.653 HTX, nâng tổng số đến cuối năm 2018 có 22.456 HTX, 103.435 tổ hợp tác, 1.181 quỹ tín dụng nhân dân, 74 Liên hiệp HTX với hơn 7 triệu thành viên.

KTHT, HTX đang trở thành thành phần kinh tế quan trọng, loại hình tổ chức sản xuất phổ biến, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế bền vững, sản xuất hàng hóa tiêu dùng cung ứng thị trường, góp phần ổn định giá cả, tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Tuy nhiên, tình hình phát triển KTHT, HTX ở nước ta đang tồn tại nhiều bất cấp, trong đó quản lý nhà nước đối với KTHT, HTX chưa được quan tâm đúng mức, phân tán nhiều cơ quan, phối hợp thiếu chặt chẽ kể cả trung ương và địa phương.

Liên minh HTX Việt Nam là tổ chức được Đảng thành lập để đại diện bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp thành viên; có vai trò dẫn dắt, thúc đẩy KTHT, HTX phát triển; đại diện của các thành viên trong quan hệ quốc tế. Hệ thống Liên minh HTX có 7 chức năng, 12 nhiệm vụ, chủ yếu phục vụ phát triển KTHT, HTX.

 

Bà Trương Thị Mai: Liên minh HTX Việt Nam là một trong những tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng

Trong Kết luận 102 của Bộ Chính trị có chủ trương: Đối với hội do Đảng có nhu cầu, chỉ đạo thành lập và giao thực hiện các nhiệm vụ thì Nhà nước tiếp tục cấp kinh phí và tạo các điều kiện để hoạt động… có chính sách đãi ngộ phù hợp với người làm việc tại các hội.

Trong năm 2017 - 2018, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về phát triển KTHT, HTX, trong đó nhấn mạnh: Hệ thống Liên minh HTX đóng vai trò nòng cốt quan trọng trong phát triển KTHT, HTX; các bộ ngành địa phương cần tạo điều kiện, phối hợp, hỗ trợ hệ thống Liên minh HTX ổn định tổ chức bộ máy, chính sách tương đương như các bộ, ngành kinh tế có liên quan. Giao hệ thống Liên minh HTX một số nhiệm vụ cụ thể, triển khai 13 Đề án đổi mới hoạt động để nâng cao năng lực phục vụ phát triển KTHT, HTX.

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý cho xây dựng, triển khai một số Đề án phát triển dịch vụ hỗ trợ phát triển HTX (dịch vụ công), tạo nguồn thu, phấn đấu tự lực một phần kinh phí hoạt động từ sau năm 2021.

Tổ chức bộ máy của hệ thống Liên minh HTX bao gồm Đảng đoàn, Ban thường vụ, Thường trực, các ban tham mưu, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc và Liên minh 63 tỉnh, thành địa phương. Có thể thấy, hệ thống Liên minh HTX được tổ chức, liên kết tương đối chặt chẽ, đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm tâm huyết.

Hiện nay, hệ thống Liên minh HTX đang tích cực đổi mới tư duy, phong cách và lề lối làm việc với phương châm Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả.

Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam có đủ điều kiện về chính sách và pháp lý đồng bộ; bảo đảm số lượng, quy mô, cơ cấu và chất lượng nhân lực, cơ sở vật chất và nguồn lực khác để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển KTHT, HTX trong tình hình mới.

Đáp ứng yêu cầu phát triển

Tại buổi làm việc, các đồng chí ủy viên Ban Chỉ đạo cũng đưa ra những vấn đề xung quanh việc thực hiện Sơ kết Kết luận 102 với hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, các nội dung đều được thảo luận, đóng góp ý kiến một cách đầy đủ.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam. Bà Trương Thị Mai nhận định, qua thực tiễn cho thấy nhu cầu hợp tác hiện nay là tất yếu, khách quan và quan trọng cho phát triển kinh tế; qua đó khẳng định Liên minh HTX Việt Nam là một trong những tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, góp phần quan trọng vào thúc đẩy KTHT, HTX ngày càng phát triển.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

Trưởng Ban chỉ đạo Trương Thị Mai đánh giá, KTHT, HTX ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả hơn. "Sắp tới, khi các hiệp định đối tác như CPTPP có hiệu lực, chúng ta phải cạnh tranh trên sân nhà, lúc này nhu cầu hợp tác để vượt qua khó khăn càng lớn hơn nữa", bà Trương Thị Mai cho biết.

Thực tế người dân sẽ không tự nguyện hợp tác nếu họ không thấy lợi ích. Liên minh HTX Việt Nam là đơn vị được Đảng thành lập nhằm mục tiêu thúc đẩy KTHT, HTX, được Đảng giao nhiệm vụ dẫn dắt KTHT phát triển. Liên minh HTX phải liên kết, hỗ trợ người dân, giúp người dân làm giàu, từ đó tạo nên khối đại đoàn kết toàn dân.

Liên minh HTX Việt Nam cũng phải nâng cao năng lực đại diện, là đơn vị phản biện chính sách mạnh mẽ, trở thành tổ chức tin cậy của người dân, HTX, là cầu nối để truyền đạt tư tưởng của Đảng tới người dân và ngược lại.

Để làm được điều đó, Liên minh HTX Việt Nam cần phải đổi mới cơ chế, năng động hơn, hiệu quả hơn, đảm nhiệm thêm các nhiệm vụ công…; đồng thời học hỏi từ mô hình quốc tế để lấy kinh nghiệm triển khai.

 

Ngọc Chuyền (Theo Thời Báo Kinh Doanh)