Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Chào mừng Ngày Hợp tác xã Việt Nam 11/4

(15:12 | 11/04/2019)

Ngày 11/4/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có thư kêu gọi điền chủ, nông gia Việt Nam tham gia HTX nông nghiệp. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, các tổ vần công, đổi công và các HTX được thành lập, mở đầu cho quá trình hình thành, phát triển phong trào HTX ở nước ta.

Ngày 27/7/2011, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 1268/QĐ-TTg về việc hàng năm lấy ngày 11/4 là Ngày HTX Việt Nam và trở thành ngày truyền thống của phong trào HTX.

73 năm hình thành, đổi mới và phát triển HTX đã có tác động tích cực đối với phát triển nền kinh tế - xã hội của cả nước và các địa phương. Khu vực kinh tế hợp tác, HTX và các thành viên đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, là thành tố quan trọng đóng góp tích cực cho tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Các HTX nông nghiệp và phi nông nghiệp cũng đã trở thành đầu mối liên kết với các doanh nghiệp hình thành các chuỗi giá trị ở thị trường trong nước và toàn cầu.

Các THT, HTX là “bà đỡ” tạo việc làm cho các lao động tay nghề thấp, tuổi cao chuyển về từ các khu công nghiệp. Các THT, HTX, liên hiệp HTX ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số góp phần nâng cao trình độ sản xuất, tạo việc làm và thu nhập, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, củng cố an ninh quốc phòng.

Năm 2018, số lượng HTX, liên hiệp HTX và THT đều tăng từ 8,2% đến 25,4% so với năm 2017. Cả nước có hơn 22.400 HTX, trong đó, có hơn 13.700 HTX nông nghiệp, tỷ lệ hoạt động có hiệu quả gần 50%, thành lập mới 1.851 HTX nông nghiệp; hơn 7.500 HTX phi nông nghiệp (công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, vận tải, thương mại, y tế, giáo dục, công nghệ thông tin, môi trường…), tỷ lệ HTX hoạt động có hiệu quả hơn 60%, thành lập mới 162 HTX; 1.181 quỹ tín dụng nhân dân, phần lớn hoạt động có hiệu quả, thành lập mới bốn quỹ tín dụng nhân dân. Cả nước có 74 liên hiệp HTX ở 36 tỉnh, thành phố, tỷ lệ hoạt động có hiệu quả gần 50%, thành lập mới 15 liên hiệp HTX; 103.435 THT đăng ký hoạt động (THT nông nghiệp chiếm 67,2%), tăng 7.840 THT so với năm 2017.

 Năm 2019, mục tiêu phát triển kinh tế hợp tác, HTX nhanh, hiệu quả, bền vững; các THT, HTX, liên hiệp HTX phát triển bứt phá, tăng về số lượng, mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động; phát triển HTX trong các lĩnh vực đời sống, kinh tế, xã hội, chú trọng phát triển HTX nông nghiệp; nhất là ở các địa phương vùng sâu, vùng khó khăn.

 

Ảnh minh họa, nguồn internet

 

Đến nay, Liên minh HTX Việt Nam đã trải qua 5 kỳ Đại hội. Tổ chức của Liên minh HTX Việt Nam được kiện toàn từ Trung ương đến tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đối với hoạt động của Liên minh HTX Việt Nam, trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, Liên minh HTX Việt Nam từng bước được đổi mới, bám sát chức năng nhiệm vụ để tổ chức các hoạt động, không ngừng nâng cao hiệu quả, từng bước đáp ứng yêu cầu của các HTX thành viên; tích cực tham mưu với Đảng, Nhà nước trong việc hoàn thiện môi trường pháp luật cho các HTX hoạt động, xây dựng các chương trình, đề án hỗ trợ phát triển HTX;… Hiện nay, Liên minh HTX Việt Nam là thành viên của Liên minh HTX quốc tế (ICA), Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ thế giới (WASME), các tổ chức quốc tế khác và có quan hệ hợp tác với 200 tổ chức HTX các quốc gia.

Trong chuỗi sự kiện tháng 4/2019 của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, đó là đăng cai tổ chức Diễn đàn Pháp lý Liên minh HTX Quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Hội chợ Xúc tiến Thương mại HTX năm 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh từ 17-21/4.

Chi tiết về Diễn đàn pháp lý và Hội chợ xin theo dõi đường link:

Diễn đàn pháp lý: http://vca.org.vn/dien-dan-phap-ly-c101.html

Hội chợ: http://vca.org.vn/hoi-cho-xuc-tien-thuong-mai-c96.html

 

 

Nguyễn Chương (theo vca.org.vn)