Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Mô hình luân canh tôm-lúa được nhân rộng tại Hợp tác xã dịch vụ, sản xuất nông nghiệp ấp Căn Cứ, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận

(14:18 | 10/04/2019)

Mô hình luân canh tôm-lúa đã xuất hiện từ rất lâu. Thời gian gần đây, được người dân ở huyện Vĩnh Thuận luân canh trồng lúa mùa địa phương, kết hợp nuôi tôm (luân canh tôm – lúa), mang lại năng suất cao, góp phần thay đổi tập quán sản xuất của nông dân, được áp dụng rộng rãi nhất ở Hợp tác xã dịch vụ, sản xuất nông nghiệp ấp Căn Cứ, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp ấp Căn Cứ được thành lập ngày 15/5/2017, có 27 thành viên (Hội đồng quản trị 03 người, kiểm soát viên, kế toán và thủ quỹ), diện tích 37 ha; Trụ sở làm việc tại ấp Căn Cứ; Vốn điều lệ: 37 triệu đồng. Mục đích chính của hợp tác xã (HTX) là ngành nghề sản xuất, kinh doanh trong đó cung ứng giống tôm, cua, lúa; cung cấp thức ăn tôm, các loại vật tư nông nghiệp; hợp tác tiêu thụ sản phẩm do thành viên làm ra.

HTX dịch vụ, sản xuất nông nghiệp ấp Căn Cứ, tham gia vào quá trình phát triển sản xuất của địa phương, tạo ra một khối lượng sản phẩm hàng hóa như: tôm nguyên liệu, lúa lương thực cung cấp vào thị trường hiện nay. Đồng thời, HTX tham gia tích cực vào dịch vụ sử dụng các hàng hóa, dịch vụ, vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận; HTX từng bước mở rộng quy mô sản xuất và theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch, bền vững, tạo ra chuỗi sản phẩm hàng hóa nông nghiệp có giá trị cao và chất lượng tốt, theo nhu cầu của kinh tế thị trường hiện nay và phục vụ tốt cho sức khỏe cộng đồng.

HTX hình thành và phát triển thúc đẩy sự phát triển kinh tế tập thể của huyện Vĩnh Thuận, xuất phát từ nhu cầu hợp tác sản xuất của thành viên; Việc cung ứng giống mới, có chất lượng, chủ động được lịch thời vụ, gieo sạ đồng loạt, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, phòng trừ dịch bệnh, giảm chi phí, tăng thu nhập, từng bước mang lại hiệu quả cao cho thành viên HTX.

Việc tăng năng suất, giảm chi phí, nâng cao lợi nhuận trong sản xuất, điển hình như: Mô hình tôm-lúa, mô hình sản xuất lúa sạch trong năm 2018, HTX đã thí điểm được 04 ha lúa (giống ST24), trồng theo hướng hữu cơ vi sinh không sử dụng phân, thuốc hóa học, năng suất bình quân 5 tấn/ha.

Ban giám đốc HTX tích cực thực hiện cụ thể hóa phù hợp điều kiện, đặc điểm ở địa phương; Sử dụng đúng mục đích các chương trình hỗ trợ cho HTX để khuyến khích người dân tham gia HTX. Nhận thức và lòng tin của người dân vào HTX đã được nâng lên, qua thực tế đem lại nhiều lợi ích thiết thực trong sản xuất và đời sống cho thành viên HTX.

Góp phần, thu hút nông dân tự nguyện làm đơn xin vào HTX. Nâng tổng số thành viên đến thời điển hiện tại là 55 thành viên, tổng diện tích của HTX đến nay là 102 ha. Bên cạnh đó, HTX kết hợp với Viện nghiên cứu Nam Sông Hậu mở dịch vụ cung cấp tôm sú giống cho thành viên HTX và nhân dân trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận, giải quyết vấn đề về tôm giống chất lượng cho nhân dân trong vùng, đồng thời mang lại lợi nhuận cho HTX, mỗi tháng doanh thu trên 200 triệu đồng, trừ chi phí, trích quỹ, lợi nhuận HTX khoảng 20 triệu đồng/tháng (120 triệu đồng/năm). Hướng tới, HTX mở rộng diện tích sản xuất, cơ sở sản xuất tôm giống, kết nạp thêm thành viên và mở thêm nhiều dịch vụ tốt, để phục vụ cho thanh viên HTX và nhân dân trong vùng cho những năm tiếp theo.

 

 

Mô hình sản xuất lúa sạch (giống ST24) của HTX

 

 

Thành viên HTX bắt tôm càng xanh

 

 

Thành viên HTX cân tôm càng xanh cho thương lái

Trúc Mai