Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012

(20:37 | 09/04/2019)

Ngày 09/4/2019, Ban Kinh tế và Ngân sách-Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức họp thông qua Báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện Luật HTX năm 2012 và các chính sách hỗ trợ phát triển HTX trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Thành phần tham dự gồm lãnh đạo Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài Chính; Sở Giao thông vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Cục thuế tỉnh, Liên minh hợp tác xã tỉnh và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Kiên Giang; Ủy ban nhân dân các huyện: Gò Quao, Kiên Hải, U Minh Thượng, Giồng Riềng, Hòn Đất; thành viên Đoàn giám sát và lãnh đạo các ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

Kết quả giám sát cho thấy: Công tác kinh tế tập thể trong những năm qua trên địa bàn tỉnh được các cấp quan tâm chỉ đạo và thực hiện. Qua 2 năm tỉnh đã thành lập mới 119 hợp tác xã (78 HTX trồng trọt, 36 HTX thủy sản, 03 HTX thương mại, 02 HTX tiểu thủ công nghiệp). Thu hút thêm 5.074 hộ thành viên, vốn điều lệ là 23 tỷ 969 triệu đồng, tạo việc làm cho 952 lao động, có 8.815 ha canh tác.

 

 

Thành viên đoàn thông qua Báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện

Luật HTX năm 2012

 

Tính đến ngày 31/12/2018 toàn tỉnh có 400 HTX với tổng vốn điều lệ 126 tỷ 717 triệu đồng và 55.300 ha đất canh tác, chiếm 13,7% diện tích đất nông nghiệp của tỉnh; có 49.475 hộ thành viên tham gia, tạo việc làm cho 28.571 lao động thường xuyên và lao động thời vụ. Trong đó lĩnh vực nông nghiệp có 352 HTX (291 HTX trồng trọt, 61 HTX thủy sản; lĩnh vực phi nông nghiệp có 48 HTX, trong đó có 22 Quỹ tín dụng nhân dân, 13 HTX giao thông vận tải và 13 HTX các loại hình khác.

Các chính sách hỗ trợ cho HTX cũng được quan tâm lồng ghép từ các nguồn vốn của Trung ương và của tỉnh; đã đầu tư hạ thế điện phục vụ cho HTX nông nghiệp theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP với 217 trạm cho 40 HTX và 137 THT với số tiền 30 tỷ đồng.

Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp với một số ngân hàng cho thành viên HX vay vốn sản xuất kinh doanh với số tiền trên 16 tỷ đồng. Mỗi năm hỗ trợ thành lập mới HTX trên 200 triệu đồng; hỗ trợ xúc tiến thương mại cho HTX tham gia các hội chợ trong và ngoài tỉnh; xây dựng mô hình gắn với chuổi giá trị; kết nối với các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cho gần 300 HTX với diện tích trên 75.000 ha.

Công tác đào tạo, tập huấn cán bộ Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX, Ban kiểm soát được quan tâm, đã tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Trung cấp kế toán cho 56 học viên là con em thành viên của HTX. Tổ chức các lớp như: Kiến thức về quản lý HTX và xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm; kiến thức về kỹ năng soạn thảo hợp đồng kinh tế; kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế; kiến thức ứng dụng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ Nano; kiến thức về xây dựng thương hiệu và thiết kế mẫu mã bao bì, có 1.099 lượt cán bộ HTX, cán bộ Ban chỉ đạo kinh tế tập thể cấp huyện, xã, cán bộ Tổ kinh tế kỹ thuật dự.

Qua báo cáo nhận xét của Đoàn giám sát, cho thấy công tác triển khai được cụ thể hóa thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; Chương trình; Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phát triển kinh tế tập thể đồng bộ; nhận thức của các ngành, các cấp về kinh tế tập thể được nâng lên; công tác quản lý Nhà nước về HTX được tăng cường; các HTX có nhiều đóng góp quan trọng đối với công tác xây dựng nông thôn mới, trong 19 tiêu chí thì HTX đã tham gia trực tiếp, hoặc gián tiếp 9 tiêu chí; công tác bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của thành viên được chú trọng quan tâm; tính dân chủ trong HTX được phát huy; công tác tài chính được công khai minh bạch, vốn của HTX đuộc bảo toàn và tăng lên qua từng năm.

Các HTX có vai trò rất quan trọng, là cầu nối trực tiếp việc tiếp thu, hướng dẫn, ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ vào quá trình sản xuất, thúc đẩy quá trình chuyển đổi cây trồng vật nuôi ở địa phương mà từng người dân không làm được hoặc làm nhưng hiệu quả không cao; kinh tế hợp tác, HTX là mô hình kinh tế có nhiều lợi thế để tổ chức liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm của thành viên theo chuỗi giá trị.

Tuy nhiên, cũng còn không ít những khó khăn, hạn chế như: Một số cán bộ, đảng viên và người dân chưa quan tâm đến kinh tế tập thể, một số sở ngành hiểu chưa thông suốt vai trò quản lý Nhà nước về HTX, sự phối hợp để tham mưu các chính sách đặc thù cho HTX còn chậm, hầu hết các chính sách của Trung ương ban hành các HTX chưa tiếp cận được; hệ thống HTX trong tỉnh hoạt động vẫn còn nhỏ, lẻ, nội dung hoạt động dịch vụ chưa nhiều, đa phần các HTX nông nghiệp chỉ hoạt động từ 01 đến 2 dịch vụ chiếm gần 90%, số còn lại từ 2 đến 6 dịch vụ, công tác báo cáo tình hình hoạt động của HTX chưa chấp hành tốt theo Thông tư 03 của Bộ kế hoạch và Đầu tư; phần lớn HTX chưa có trụ sở làm việc, cán bộ điều hành lớn tuổi, trình độ và khả năng quản trị HTX rất yếu, vốn điều lệ thấp hoạt động chưa đa dạng dịch vụ, chủ yếu bơm tát, tinh minh bạch trong HTX chưa được thành viên tin tưởng cho nên góp vốn chưa nhiều.

Tại cuộc họp có nhiều ý kiến đóng góp và phân tích thêm những vấn đề có tính khả thi để các sở ngành chức năng quan tâm, tham mưu với UBND tỉnh trong vận dụng cơ chế, chính sách cho HTX trong thời gian tới. Đồng thời cũng kiến nghị nhiều vấn đề đối với Trung ương và UBND tỉnh, nhằm tháo gỡ khó khăn cho khu vực kinh tế tập thể, HTX để phát huy vai trò của kinh tế tập thể góp phần vào công cuộc tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, trong đó vai trò của HTX không thể thiếu được.

Trần Thanh Dũng