Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị trực tuyến sơ kết quý I Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

(08:59 | 09/04/2019)

Liên minh HTX Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác quý I năm 2019, tham dự có 10 điểm cầu trên 63 tỉnh thành trong cả nước với trên 1.000 cán bộ thuộc hệ thống Liên minh HTX, thành viên của Liên minh HTX.

Tại hội nghị, đã thông qua các báo cáo gồm:

Báo cáo tình hình triển khai công tác xây dựng mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị, Báo cáo tình hình triển khai văn bản số 63/LMHTXVN-CSPT, ngày 25/01/2019 của Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam về giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, HTX và nâng cao năng lực hoạt động của Liên minh HTX các tỉnh, thành phố; Báo cáo tình hình hoạt động của hệ thông Liên minh HTX Việt Nam quý I năm 2019; Báo cáo tình hình 14 tỉnh, thành phố triển khai Công văn số 74/LMHTXVN-TCCB, ngày 30/01/2019 về việc lùi thời gian Đại hội LMHTX tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2012-2017 đến cuối năm 2020; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW, ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Bộ Chính trị về Hội quần chúng tại các tỉnh, thành phố và hệ thống Liên minh HTX Việt Nam và một số báo cáo chuyên đề khác.

 

 

Hội nghị trực tuyến sơ kết quý I Liên minh HTX Việt Nam (điểm cầu Cà Mau)

 

Tại điểm cầu Cà Mau có 6 tỉnh Tây Nam sông Hậu tham dự gồm: An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau. Hiện nay, tổng số HTX trong toàn cụm là 1.276 HTX, trong đó 1.076 HTX nông nghiệp, 193 HTX phi nông nghiệp; tổng số thành viên là 14.974 người, số lao động làm việc thường xuyên trong HTX là 10.107 người; tổng vốn điều lệ đăng ký là 244.701 triệu đồng; các HTX trong cụm Tây nam Sông Hậu tiếp tục chấn chỉnh hoạt động theo hương tổ chức nhiều dịch vụ thiết thực để phục vụ thành viên, chú trọng việc ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của thành viên và thị trường.

Trong quý I/2019, Liên minh HTX các tỉnh tronh cụm đã tổ chức và triển khai kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Liên minh HTX Việt Nam, Chương trình, Đề án của Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam; tổ chức các cuộc tư vấn hỗ trợ thành lập mới các HTX, quý I đã phát triển 25 HTX, trong đó An Giang 03; Kiên Giang 09; Bạc Liêu 02; Cà Mau 05; Hậu Giang 03; Sóc Trăng 03 HTX. Các tỉnh cũng đã đẩy mạnh công tác làm cầu nối liên kết giữa doanh nghiệp cung ứng đầu vào, đầu ra cho sản phẩm, nhất là vụ lúa Đông xuân năm 2018-2019. Hầu hết các tỉnh trong khu vực thực hiện tốt việc kết nối giữa doanh nghiệp và HTX.

Đến thời điểm hiện tại đã có 61 HTX trong 6 tỉnh đăng ký tham gia diễn đàn pháp lý Liên minh HTX quốc tế khu vực Châu Á- Thái Bình Dương và Hội chợ xúc tiến thương mại năm 2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng số 112 mặt hàng, trong đó mặt hàng nông sản, thực phẩm chiếm 90%; tiểu thủ công nghiệp 10%. Số gian hàng đã đăng ký với Ban tổ chức Hội chợ là 30 gian hàng.

Về công tác vận động đóng góp quỹ xây dựng Công trình hợp tác xã với Bác Hồ, đến nay toàn cụm đã vận động được 187 triệu đồng. Bên cạnh đó Cụm cũng thống nhất đề nghị Liên minh HTX Việt Nam một số nội dung trong thực hiện cơ chế, chính sách để phát triển kinh tế tập thể trong quý II và cả năm 2019 và những năm tiếp theo như:

Đề nghị Chính Phủ sớm ban hành Nghị định về thành lập, tổ chức, hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm ban hành Thông tư hướng dẫn đánh giá hợp tác xã trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Đề nghị Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09 về tiêu chí đánh giá doanh thu của HTX nông nghiệp, vì HTX hoạt động chủ yếu là phục vụ cho thành viên, không nên đánh giá như doanh nghiệp hay công ty cổ phần.

Kiến nghị Liên minh HTX Việt Nam sớm ban hành văn bản chỉ đạo Đại hội Liên minh HTX các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 trước tháng 6/2019 để các tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch và dự trù kinh phí trong năm 2019. Xem xét tiêu chí đánh giá công tác thi đua, không nên chú trọng chỉ tiêu thành lập mới HTX, mà chú trọng vấn đề hiệu quả hoạt động của từng tỉnh trong chỉ đạo điều hành.

Trần Thanh Dũng