Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

UBND tỉnh Kiên Giang họp thường kỳ Quý I năm 2019

(16:38 | 03/04/2019)

Chiều ngày 3/4/2019, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến để Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh về tình hình kinh tế-xã hội quý I/2019.

Quý I năm 2019, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã triển khai nghiêm túc, tập trung vào các nội dung quan trọng, phân công trách nhiệm cho các sở, ngành chủ trì phối hợp các địa phương thực hiện 30 công việc trọng tâm và 24 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa IX, thông qua kỳ họp thứ 11, năm 2018 (kỳ hợp lệ cuối năm). Chỉ đạo các sở, ngành xem xét giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp. Tổ chức họp Thành viên UBND tỉnh thông qua các văn bản trình HĐND xem xét, quyết định 08 tờ trình tại kỳ họp bất thường năm 2019. Chỉ đạo các ngành và địa phương thực hiện tốt cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Triển khai Kế hoạch hành động phát triển ngành tôm đến năm 2025 tỉnh Kiên Giang, với mục tiêu phát triển ngành tôm bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sinh thái, chú trọng phát triển nuôi theo hướng ứng dụng công nghệ cao, nâng cao năng suất và chất lượng, giá trị, hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với 20 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Phú Quốc, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp trên lĩnh vực đất đai, đầu tư, sản xuất. Trong quý I, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức 122 cuộc họp, hội nghị (giảm 15 cuộc so với cùng kỳ), ứng dụng tổ chức các cuộc họp, hội nghị bằng trực tuyến với cấp huyện 19 cuộc (tăng 05 cuộc so với cùng kỳ).

 

 

Quang cảnh UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức họp thường kỳ Quý I năm 2019 

 

Về kinh tế: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) quý I năm 2019 (theo giá so sánh năm 2010) ước tính 12.728 tỷ đồng, đạt 18,94% kế hoạch năm, tăng 7,54% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực nông, lâm và thủy sản tăng 9,22%, đóng góp tăng trưởng chung khu vực I tăng 1,94 điểm phần trăm, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,97%, đóng góp cho tăng trưởng chung khu vực II là 1,47 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 64%, đóng góp tăng trưởng chung là 3,93 điểm phần trăm.

Về sản xuất nông nghiệp: Đã thu hoạch dứt điểm 64.075ha điện tích lúa mùa, đạt 106,79% diện tích so với kế hoạch và tăng 9,35% so với cùng kỳ, năng suất bình quân ước đạt 4,98 tấn/ha (năm 2018 năng suất 4,54 tấn/ha). Vụ Đông Xuân gieo trồng được 289.094ha, đạt 101,44% so với kế hoạch, diện tích thu được là 199.039 ha, đạt 68,85% diện tích gieo trồng. Năng suất thu hoạch bình quân ước đạt 6,85 tấn/ha (năng suất năm 2018 là 6,25 tấn/ha).

Về thủy sản: Giá trị khai thác và nuôi trồng quí I là: 5.969 tỷ đồng, đạt 18,77% so kế hoạch, tăng 10,99% so với cùng kỳ. Sản lượng khai thác và nuôi trồng ước đạt 181.190 tấn, đạt 21,73% kế hoạch, tăng 7,36% so với cùng kỳ. Diện tích tôm nuôi 102.295 ha, đạt 81,19% kế hoạch, tăng 13,12% so cùng kỳ; sản lượng tôm nuôi là 12.509 tấn, đạt 16,46% kế hoạch và tăng 27,8% so với cùng kỳ.

Về xây dựng nông thôn mới: Đã ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu và điều chỉnh bổ sung một số tiêu chí trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới. công nhận thêm 03 xã nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn là 52/117 xã.

Giá trị sản xuất công nghiệp: Toàn ngành quý I đạt 11.390 tỷ đồng, đạt 24,09% kế hoạch và tăng 8,75% so với cùng kỳ; một số sản phẩm tăng so với cùng kỳ tăng như: xi măng có vốn đầu tư nước ngoài, bia, tôm đông… Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu 3 tháng đạt 26.838 tỷ đồng, đạt 24,4% kế hoạch và tăng 11,85% so cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu quý I: Đạt 107,75 triệu USD, đạt 15,39% kế hoạch và giảm 20,18% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu đạt 18,53 triệu USD, đạt 18,53% kế hoạch và tăng 33,32% so cùng kỳ.

Hoạt động du lịch có nhiều chuyển biến tích cực, tổng lượng khách đạt 2,1 triệu lượt, đạt 26,07% kế hoạch và tăng 24,48% so cùng kỳ. Riêng lượng khách đến Phú Quốc  1,3 triệu, đạt 30,7% kế hoạch và tăng 94,1% so cùng kỳ.

Về xây dựng cơ bản: UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát và thông qua các nội dung đầu tư công, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp bất thường năm 2019; ban hành Chỉ thị và thành lập Đoàn công tác liên ngành để trực tiếp xử lý vướng mắc và đôn đốc triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2019. Tính đến 17/3/2019, giá trị giải ngân là 374,27 tỷ đồng, đạt 7,55% kế hoạch, bằng 80% giá trị giải ngân so với cùng kỳ quý I năm 2018.

Tình hình đầu tư: Trong quý thành lập mới 289 doanh nghiệp, giảm 1,03% so cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký 3.592 tỷ đồng (giảm 18,08% so với cùng kỳ). Hiện toàn tỉnh có 8.426 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng nguồn vốn 8.695 tỷ đồng; thực hiện thủ tục giải thể 68 doanh nghiệp (tăng 25% so cùng kỳ).

Về tài chính ngân hàng: Tổng thu ngân sách đạt 3.309 tỷ đồng, đạt 31,7% so với dự toán, tăng 26,96% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách 2.443 tỷ đồng, đạt 16,2% so dự toán, giảm 0,14% so cùng kỳ, trong đó chi đầu tư phát triển 708 tỷ đồng, đạt 19,23% so dự toán và giảm 0,42% so cùng kỳ. Ngành ngân hàng: Tổng vốn hoạt động quý I ước đạt 84.650 tỷ đồng, đạt 88,22% so kế hoạch, tăng 18,16% so cùng kỳ. Doanh số cho vay đạt 34.700 tỷ đồng, đạt 19,28% so kế hoạch, giảm 4,93% so cùng kỳ. Dư nợ cho vay đạt 71.100 tỷ đồng, tăng 20,63% so cùng kỳ. Nợ xấu chiếm 0,84% tổng dư nợ.

Về giao thông vận tải: Vận tải hàng hóa quý I đạt 3,27 triệu tấn, đạt 25,43% kế hoạch, tăng 13,43% so cùng kỳ; vận chuyển 20,42 triệu lượt hành khách, đạt 21,92% kế hoạch, tăng 4,84% so cùng kỳ.

Về Giáo dục và đào tạo: Cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; kết quả kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia đạt 07 giải gồm: 01 giải nhì môn văn; 01 giải ba môn hóa; 01 giải ba môn sử và 4 giải khuyến khích; công nhận 15 huyện thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi và đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018.

Về y tế: Thực hiện cơ bản công tác phòng, chống dịch bệnh, truyền thông giáo dục sức khỏe, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tăng cường thanh, kiểm tra hành nghề y dược tư nhân, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 82,77% (kế hoạch 88%), giảm 1,23% so với đầu năm.

Công tác lao động, việc làm, an sinh xã hội và chính sách đối với người có công: Đã giải quyết việc làm cho 9.598 lượt, đạt 27,4% so kế hoạch, tăng 11,02% so cùng kỳ; đào tạo nghề cho 5.951 lượt người, đạt 22,18% so kế hoạch, giảm 18,85% so cùng kỳ. Tổ chức Lễ truy điệu, an táng 39 hài cốt liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.

Công tác quốc phòng, an ninh, công tác thanh tra và đối ngoại: Trong quý I, tội phạm về trực tự xã hội xảy ra 228 vụ, giảm 04 vụ so cùng kỳ; điều tra khám phá 204 vụ, đạt 98,47%, bắt 233 đối tượng, trong đó án nghiêm trọng khám phá 18 vụ, đạt 94,7%; cháy xảy ra 09 vụ, giảm 01 vụ so cùng kỳ, ước thiệt hại 15,5 tỷ đồng. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí; tính từ ngày 16/12/2018 đến 15/3/2019 tai nạn giao thông xảy ra 38 vụ (giảm 27 vụ), làm chết 27 người (giảm 19 người), bị thương 22 người (giảm 23 người) so với cùng kỳ. Các ngành, các cấp đã xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2019 và thực hiện nghiêm túc. Quý I đã triển khai và kết thúc 17/43 cuộc, kết quả kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 07 tập thể, 11 cá nhân, kiểm điểm hình thức kỷ luật 03 cá nhân, giá trị phát hiện sai phạm 605 triệu đồng.

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được của quý I, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và UBND các huyện cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: Phấn đấu trong quý II, các chỉ tiêu kinh tế-xã hội phải đạt từ 50% trở lên. Tham mưu UBND tỉnh chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp đột xuất và giữa kỳ năm 2019 của HĐND tỉnh. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, tiếp thu nghiêm túc, giải quyết triệt để các ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh. Chuẩn bị công tác sơ, tổng kết các chuyên đề và xây dựng báo cáo đảm bảo nội dung cũng như tiến độ xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng và UBND các huyện thường xuyên và thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và thủy sản, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi. Theo dõi kỹ diễn biến thời tiết, dự báo nguồn nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, chú trọng việc phòng, chống hạn xâm nhập mặn. Tập trung cho công tác phòng chống cháy rừng ở những địa bàn trọng điểm, nơi có nguy cơ cháy cao. Trình UBND tỉnh kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong tháng 4 năm 2019. Kiên quyết xử lý nghiêm tàu cá của tỉnh sang vùng biển nước ngoài đánh bắt trái phép, chuẩn bị tốt nội dung tiếp Đoàn kiểm tra của Liên minh EU. Nghiêm cấm việc đánh bắt cào xệp mé, kiểm tra xử lý dứt điểm không để sung điện hủy diệt nguồn tài nguyên ơ các nơi tái diễn.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các sở ngành theo chứng năng, nhiệm vụ của mình, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, quyết liệt chỉ đạo ngành mình thực hiện triệt để các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, xem đây là nhiệm vụ của ngành trong công tác phối hợp, tham mưu tốt hơn nữa, giải quyết công việc nhanh hơn nữa, tránh ùng tắt và đùng đẩy trách nhiệm cho nhau. Ngành y tế chủ động phòng chống dịch bệnh tay, chân, miệng.

Các lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực sẳn sàng chiến đấu, làm nhiệm vụ, theo dõi, nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 06/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019 đối với các huyện U Minh Thượng, An Minh, Hòn Đất. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các huyện tập trung giải quyết có hiệu quả các vụ việc khiếu nại của công dân, nhất là các vụ việc còn tồn động, vụ việc khiếu kiện đông người.

Trần Thanh Dũng