Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc nắm tình hình kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW tại Kiên Giang

(15:33 | 03/04/2019)

Sáng qua, ngày 02/4 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thứ trưởng Trần Thanh Nam, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Kiên Giang để nắm tình hình về kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/03/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Mai Anh Nhịn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện các sở ngành có liên quan.

 

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết, kết quả cho thấy cán bộ và người dân nhận thức sâu sắc hơn về vai trò của kinh tế trập thể trong giai đoạn hiện nay. Công tác chỉ đạo tuyên truyền hỗ trợ thành lập các mô hình kinh tế tập thể được chú trọng nhiều hơn, hiệu quả hơn. Đã thành lập được 400 HTX, tăng 3,45 lần so với năm 2003 và 2.153 THT, tăng 2,95 lần so với năm 2003.

 

Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX được quan tâm thường xuyên; một số HTX đã được hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho thuê đất, thực hiện cánh đồng lớn, khắc phục tình trạng manh mún, nhỏ lẻ, tập trung cải tạo lại đồng ruộng.

 

Có 22 HTX làm thủ tục cho 162 thành viên vay vốn với tổng số tiền trên 16 tỷ đồng. Hỗ trợ 05 HTX, THT ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất với kinh phí là 1,9 tỷ đồng. Hỗ trợ xây dựng 34 nhãn hiệu tập thể đăng ký xác lập quyền sở hữu. Chú trọng xây dựng các quy trình sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật như VietGap, GlobalGap…

 

Giới thiệu các công ty, doanh nghiệp ký kết hợp đồng tiêu thụ cho hơn 200 HTX, tránh tình trạng bị thương lái ép giá, sản phẩm hạn chế đầu ra. Hỗ trợ 04 HTX tiếp cận dự án cạnh tranh nông nghiệp (ACP) mỗi HTX hơn 5 tỷ đồng; 5 HTX tham gia dự án VnSat với tổng kinh phí 34,3 tỷ đồng.

 

Bên cạnh đó, nhìn chung trình độ quản lý, năng lực điều hành của HTX còn yếu, thiếu chiến lược kinh doanh; Trong liên doanh, liên kết còn chậm, còn trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; Công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể ở một số địa phương chưa đến nơi đến chốn, thiếu sâu sát…

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Thanh Nam cho rằng, tỉnh Kiên Giang cần tiếp tục phát triển các loại hình kinh tế tập thể đa dạng hơn ở nhiều lĩnh vực khác nhau; Chỉ đạo củng cố tổ chức các HTX trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi; Đổi mới nội dung phương thức hoạt động của các HTX, tập trung phát triển lực lượng sản xuất, khai thác tốt hơn các  tiềm năng lợi thế của địa phương; Xác định rõ vai trò, tìm ra mô hình đặc trưng trong cơ chế thị trường hiện nay.

 

Thứ trưởng đề nghị Kiên Giang phải đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế tập thể; Có chính sách khuyến khích cán bộ trẻ có trình độ, năng lực tham gia các chức danh quản lý, điều hành HTX; Xây dựng thương hiệu, tự khẳng định uy tín của sản phẩm trên thị trường trong và ngoài nước; Tư vấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đổi mới công nghệ nằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

 

Thứ trưởng yêu cầu trong báo cáo cần tập trung đánh giá sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với mô hình kinh tế tập thể; Đánh giá hiệu quả hoạt động cũng như tác động của chính sách vào các mô hình. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy sớm có kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/03/2002, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

 

Một số hình ảnh tại buổi làm việc

Đồng chí: Huỳnh Xuân Vũ, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư thông qua báo cáo

 

Đồng chí: Mai Anh Nhịn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

 

Các đại biểu phát biểu thảo luận

Đồng chí: Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ NN và PTNT phát biểu kết luận

 

 

 

Thành Trăm