Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Thông tin thi đua khen thưởng

Xem với cỡ chữAA

Khối thi đua số 1 QTDND tổ chức Sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2018

(08:55 | 30/07/2018)

     Sáng ngày 20/7/2018, Khối thi đua số 1 QTDND đã tổ chức Sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 tại Hội trường QTDND Bình An, huyện Kiên Lương. Tham dự buổi lễ có Ông Trần Thanh Dũng, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, các đơn vị có liên quan cùng 08 QTDND là thành viên của khối thi đua số 1. 

     Tại Hội nghị, Khối Phó đã báo cáo sơ kết phong trào thi đua  6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Theo báo cáo đã thông qua, hoạt động của các QTDND tiếp tục phát triển an toàn, các chỉ tiêu cơ bản đều tăng trưởng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chung của Khối. Trong đó, nguồn vốn hoạt động của 8 QTDND là 495.602 triệu đồng, vượt 102,86% so với năm 2017; tổng huy động vốn 328.820 triệu đồng, đạt 105,78% so với năm 2017; dư nợ cho vay 426.534 triệu, đạt 101,21% so với năm 2017; Lợi nhuận 6 tháng đầu năm 5.077 triệu đồng, đạt 72,34% so với năm 2017; tỷ lệ nợ xấu 0,37% trong giới hạn cho phép. Tất cả các QTDND khối 1 đều tổ chức Đại hội thành viên mỗi năm 1 lần đúng theo quy định Thông tư 04/2015/TT-NHNN; thực hiện chế độ báo cáo về kế toán, thống kê theo quy định của pháp luật và báo cáo hoạt động nghiệp vụ định kỳ về Ngân hàng Nhà nước.

 

Ông Trần thanh Dũng (ngoài cùng, bên phải), Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh dự Hội nghị 

      Các QTDND rất chú trọng đến việc đào tạo đội ngũ cán bộ, bổ nhiệm những người có năng lực, trình độ vào các chức doanh lãnh đạo, đáp ứng mọi hoạt động lâu dài của quỹ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với người lao động về tiền lương, thưởng, BHYT, BHXH, BHTN...Việc thực hiện công tác xã hội được các QTDND quan tâm, tham gia tích cực vào việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về xóa đói giảm nghèo, quỹ khuyến học địa phương, đồng bào lũ lụt... 

      Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm, khối thi đua số 1 được sự hướng dẫn nhiệt tình về công tác thi đua khen thưởng của Liên minh HTX tình và Ngân hàng Nhà nước nên gặp nhiều thuận lợi trong quá trình triểu khai. Tuy nhiên, quy mô hoạt động của các QTDND nhỏ, địa bàn hoạt động lại bị giới hạn, sự cạnh tranh của các TCTD chính thống về lãi suất, quy mô nguồn vốn đã gây nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động của các QTDND trong khối nói riêng và hệ thống các QTDND nói chung. Qua đó, trong 6 tháng còn lại năm 2018, các QTDND tiếp tục phấn đấu 100% các đơn vị trong khối thi đua số 1 hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra; liên kết dự án STEP do chính phủ Canada tài trợ để cung ứng sản phẩm, dịch vụ mới ra thị trường nhằm tăng tính cạnh tranh cho QTDND và các TCTD khác.

 

Nguyễn Quí