Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Thông tin thi đua khen thưởng

Xem với cỡ chữAA

Khen thưởng các hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020

(15:59 | 26/03/2021)

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Quyết định số 614/QĐ-UBND  ngày 11/3/2021 về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020.

Các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối HTX nông nghiệp, QTDND năm 2018

Theo đó, Tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 13 đơn vị dẫn đầu, Bằng khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cho 12 đơn vị hạng Nhì và Bằng khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cho 10 đơn vị hạng Ba phong trào thi đua năm 2020 đối với 13 khối thi đua nông nghiệp và quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang được UBND tỉnh giao nhiệm vụ chia khối thi đua đối với QTDND và HTX; đồng thời, chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi các khối thi đua trên. Từ năm 2015 được chủ trương của UBND tỉnh Liên minh HTX thành lập thí điểm 02 Khối thi đua quỹ tín dụng nhân dân, đến nay đã có 13 khối thi đua quỹ tín dụng và hợp tác xã nông nghiệp với 123 đơn vị. Qua 05 năm hoạt động, các khối duy trì hoạt động tốt, chấp hành nghiêm các quy định về khen thưởng, nội dung thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị. Các thành viên tham gia khối thi đua ngày càng ý thức được vai trò trách nhiệm của mình khi tham gia khối thi đua. Qua các phong trào thi đua khen thưởng đã khuyến khích tinh thần cho từng thành viên, từng HTX thi đua hăng hái lao động, sáng tạo, hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nâng cao đời sống của thành viên và người lao động. Qua các phong trào thi đua các HTX đã có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, huy động sức mạnh toàn dân tham gia thi đua xây dựng quê hương đất nước.

Trong giai đoạn 20215-2020, các khối thi đua đã vinh dự nhận được 43 Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh; 43 Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho thành tích hạng Nhì khối; 42 Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho thành tích hạng Ba khối.

Các phong trào thi đua khối nông nghiệp và quỹ tín dụng nhân dân không chỉ mang lại động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, mà đã góp phần làm lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Yến Ngọc