Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Thông tin thi đua khen thưởng

Xem với cỡ chữAA

Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

(13:56 | 20/08/2019)

Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-HĐTĐKT ngày 16/8/2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh về tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 cho Doanh nghiệp, Quỹ tín dụng nhân dân và Hợp tác xã thuộc khối thi đua của tỉnh;

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh mở lớp tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 cho đối tượng là quỹ tín dụng nhân dân và hợp tác xã trên đại bàn tỉnh Kiên Giang.

1. Thành phần:

Cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng của quỹ tín dụng nhân dân, hợp tác xã nông nghiệp (mỗi đơn vị cử 01 người).

2. Thời gian: 01 ngày, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 30/8/2019 (Thứ 6)

3. Đại điểm

Tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh, số 84 Lạc Hồng, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Đề nghị các quỹ tín dụng nhân dân, HTX nông nghiệp đăng ký danh sách tập huấn với đồng chí Nguyễn Thị Nang, Chuyên viên Văn phòng, điện thoại 0976.498.110 hoặc đồng chí Nguyễn Duy Vũ Chương, Chuyên viên Văn phòng điện thoại 0941.653.843 trước ngày 23/8/2019 để sắp xếp.

Yến Ngọc

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; GM SO 83 NGAY 16.8.2019.pdf