Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chỉ thị phát triển hợp tác xã kiểu mới

(12:54 | 19/07/2018)

       Ngày 13-7-2018, đồng chí Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 1557/CT-UBND về việc đẩy mạnh triển khai liên kết sản xuất, phát triển hợp tác xã kiểu mới theo Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

       Nội dung Chỉ thị chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị, thành phố đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh phát triển hợp tác xã. Nâng cao công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế hợp tác và hợp tác xã. Đẩy mạnh hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp trong hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp; hình thành chuỗi liên kết các dịch vụ trong hợp tác xã; xây dựng hợp tác xã chế biến nông sản. hợp tác xã chợ...

       UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ nhằm tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị có hiệu quả.

Thành Trăm

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1557_CT-UBNDsigned_201807160941492960.pdf