Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

(16:36 | 24/03/2020)

Yến Ngọc

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; kl70.pdf