Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Quỹ tín dụng nhân dân

Xem với cỡ chữAA

Quỹ tín dụng nhân dân Vĩnh Hoà tổ chức đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2023

(09:08 | 28/02/2023)

Được sự đồng ý nhất trí của Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Kiên Giang, Quỹ tín dụng nhân dân Vĩnh Hoà đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu thành viên thường niên, nhằm đánh giá lại kết quả hoạt động kinh doanh của Quỹ trong năm 2022 và quyết định phương hướng nhiệm vụ trọng tâm cùng các giải pháp trong năm 2023. Đến dự đại hội có ông Trần Thanh Dũng, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh; đại diện lãnh đạo Ngân Hàng Nhà Nước chi nhánh tỉnh Kiên Giang, đại diện Ngân Hàng Hợp Tác Xã Việt Nam chi nhánh tỉnh Kiên Giang; lãnh đạo UBND xã, cùng toàn thể cán bộ nhân viên, thành viên của Quỹ tín dụng nhân dân Vĩnh Hoà.

 

Ông Trần Thanh Dũng, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh phát biểu tại đại hội

 

        Đại hội đã lắng nghe báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân Vĩnh Hoà năm 2022; phương hướng phát triển Quỹ năm 2023. Trong thời gian vừa qua  mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do thị trường biến động về mọi mặt của đời sống kinh tế đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của hệ thống tín dụng nói chung và đối với hoạt động kinh doanh của Quỹ TDND Vĩnh Hoà nói riêng.

 

Nhưng với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của NHNN chi nhánh tỉnh Kiên Giang cùng ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh tỉnh, sự ủng hộ nhiệt tình của chính quyền địa phương, tinh thần trách nhiệm của HĐQT cùng với sự đồng lòng của đội ngũ lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên Quỹ tín dụng đã vượt qua mọi khó khăn để  hoàn thành tốt các chỉ tiêu.

 

Về tổ chức nhân sự, số cán bộ nhân viên hiện tại Quỹ tín dụng là 6 cán bộ làm việc chuyên trách đều đạt tiêu chuẩn theo quy định. Tổng số thành viên 578 người tăng 42 thành viên so với năm 2021, Trong đó, mới gia nhập 96 thành viên, với số tiền là 28,8 triệu đồng; ra khỏi Quỹ 54 thành viên, số tiền là 29 triệu đồng. Tổng nguồn vốn hoạt động là 42.929 triệu đồng, tăng 138,9% so với năm 2021 và đạt 137,3% so với kế hoạch. Cụ thể, huy động tiền gửi dân cư 26.239 triệu đồng, so với kế hoạch đạt 114,1%, tiền gửi dân cư chiếm 61,12% trên tổng nguồn vốn hoạt động; vốn vay NHHTX là 12.000 triệu đồng, đạt 300% so với kế hoạch; vốn điều lệ đạt 1.362 triệu đồng. Các quỹ là 1.769 triệu đồng được trích lập theo đúng quy định, đạt 104% so với kế hoạch; vốn khác 1.559 triệu đồng, đạt 129,9% so với kế hoạch.

 

Dư nợ cho vay là 38.256 triệu đồng, nợ xấu 22 triệu đồng; chiếm 0,05% trên tổng dư nợ. Dư nợ cho vay chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và mua máy móc phục vụ nông nghiệp.

 

Bên cạnh đó, năm 2022, QTDND Vĩnh Hòa đóng góp cho công tác xã hội 46 triệu đồng (từ nguồn quỹ phúc lợi và khen thưởng); đóng góp vào Ngân sách Nhà nước 124 triệu đồng.

 

Nhìn chung, Quỹ luôn tổ chức Đại hội thành viên hàng năm đúng theo quy định của NHNN Việt Nam và Điều lệ QTDND Vĩnh Hòa; Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu thành viên nhiệm kỳ, thường niên đến BĐH, cán bộ nhân viên để cùng thực hiện, chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ tuân thủ theo các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, chấn chỉnh của NHNN Việt Nam, NHNN chi nhánh và các ngành có liên quan. Hàng tháng, HĐQT có tổ chức họp định kỳ theo quy định. Chủ tịch HĐQT có ban hành nghị quyết sau mỗi cuộc họp HĐQT.

 

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế nhất định như các thành viên HĐQT hoạt động chưa đồng đều, phần lớn các hoạt động quản trị đều tập trung vào một số thành viên, khả năng tự nghiên cứu, cập nhật văn bản của một số thành viên còn có mặt hạn chế. Do đó công tác quản trị có lúc chưa được chặt chẽ, còn để xảy ra sai sót.

 

Năm 2023, Quỹ Trong sẽ thực hiện việc Kiểm tra, giám sát đầy đủ và toàn diện mọi hoạt động. Cụ thể, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ QTDND Vĩnh Hòa, Nghị quyết Đại hội thành viên, Quy chế tổ chức và hoạt động HĐQT, các văn bản quy định của Nhà nước, của ngành. Kiểm tra, giám sát việc tăng, giảm vốn điều lệ, trích lập và xử lý dự phòng rủi ro. Kiểm tra, giám sát việc kết nạp thành viên mới; quản lý thành viên, lưu trữ hồ sơ liên quan đến tổ chức và hoạt động của QTDND Vĩnh Hòa. Giám sát việc ban hành nghị quyết, các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT.

 

Dịp này, Liên minh HTX tỉnh tặng giấy khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân đạt thành tích xuất sắc cho phong trào kinh tế tập thể tỉnh năm 2022.

       

Tin va ảnh: T.T