Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Quỹ tín dụng nhân dân

Xem với cỡ chữAA

Quỹ tín dụng nhân dân Thị trấn Tân Hiệp tổ chức đại hội đại biểu thành viên nhiệm kỳ VII 2019-2024

(12:30 | 17/06/2020)

Ngày 13/6/2020, Quỹ tín dụng nhân dân Thị trấn Tân Hiệp tổ chức đại hội đại biểu thành viên nhiệm kỳ VII 2019-2024. Đến dự có ông Trần Thanh Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang; đại diện Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Kiên Giang, Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh Kiên Giang; lãnh đạo Đảng ủy, UBND thị trấn Tân Hiệp, lãnh đạo các xã trên địa bàn quỹ hoạt động, cùng 63 đại biểu thành viên, đại diện cho 1.235 thành viên về dự.

Quang cảnh đại hội

Trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp 85 thành viên mới, so với nghị quyết đạt 46,19%, bên cạnh đó cũng đã cho ra khỏi quỹ 500 thành viên không có nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ của quỹ. Về tổ chức nhân sự, tổng số cán bộ là 19 người, trong đó có 11 người làm việc chuyên trách, hầu hết cán bộ đã qua đào tão chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tổng nguồn vốn của Quỹ là 147 tỷ 712 triệu đồng, với tốc độ tăng trưởng 6,51%/năm và đạt 101,24% so với nghị quyết đề ra.

 Cơ cấu vốn như sau: Vốn điều lệ là 3 tỷ 883 triệu đồng, chiếm 62% trên tổng nguồn vốn, các quỹ và vốn đầu tư xây dựng cơ bản là 8 tỷ 543 triệu đồng, chiếm 5,78% trên tổng nguồn vốn. Huy động tiền gởi tiết kiệm là 100 tỷ 196 triệu đồng, chiếm 67,83% tổng nguồn vốn, , đạt 91,08% so với nghị quyết. Vốn vay Ngân hàng hợp tác xã tỉnh Kiên Giang là 29 tỷ 500 triệu đồng, chiếm 19,97% tổng nguồn vốn. Trích lập thuế là 5 tỷ 589 triệu đồng.

 Dư nợ cho vay là: 123 tỷ 403 triệu đồng, với 804 món vay; trong đó cho thành viên vay 98,87%; dư nợ cho vay tăng 2,95% và đạt 94,93% so với nghị quyết đề ra và chiếm 85,54% trên tổng nguồn vốn.

 Cho vay sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi 77 tỷ 284 triệu đồng, với 565 món, chiếm 62,63% trên tổng dư nợ. Cho vay sản xuất kinh doanh là: 46 tỷ 119 triệu đồng, với 239 món, chiếm 37,37% tổng dư nợ. Về lãi suất cho vay Quỹ đã linh hoạt cho vay ngắn hạn các lĩnh vực ưu tiên theo quy định, cho vay trung hạn, dài hạn lãi suất theo thỏa thuận từ 10,08% đến 13,38%/năm.

Tính đến 311/12/2019 tổng số tiền gởi là 16 tỷ 306 triệu đồng, chiếm 11,04% tổng nguồn vốn. Đã thực hiện 1.033 giao dịch chuyển tiền đi và chuyển đến, với số tiền 85 tỷ đồng, chiếm  70, 47% so với kế hoạch đề ra, phát hành 23 thẻ bông lúa vàng từ Ngân hàng Hợp tác, chi lương qua tài khoản, thực hiện 684 giao dịch rút tiền qua máy POS tại quỹ tín dụng, với doanh số là 9,6 tỷ đồng. Thu nhập trong nhiệm kỳ 70 tỷ đồng, so với nghị quyết đạt 175,54%, với tốc độ tăng trưởng bình quân 12,40%/năm; cơ cấu nguồn thu như sau: thu lãi cho vay 66,8 tỷ đồng, chiếm 95,43% trên tông số thu; thu lãi tiền gởi 2,9 tỷ đồng, chiếm 4,14%.

Tổng chi trong nhiệm kỳ là 58 tỷ đồng, với cơ cấu như sau:  chi trả lãi tiền gới là 31 tỷ đồng, chiếm 53,44% trên tổng chi; chi trả lãi tiền vay 2,6 tỷ đồng; chi khác 24 tỷ đồng, chiếm 41,3% trên tổng chi.

Lợi nhuận trước thuế trong 5 năm (2015-2019) là 12,4 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân 10,20%/năm, so với nghị quyết đạt 128,89%. Đại hội đã thông qua phương án kinh doanh nhiệm kỳ VII, 2020-2024; sửa đổi, bổ sung điều lệ, tăng vốn điều lệ, kết nạp thành viên mới. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các chức danh khác để quản lý điều hành quỹ. Kết quả ông Khổng Văn Lực được đại hội tính nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng ban kiểm soát; Bà Phạm Thị Lệ Hoa giữ chức  Giám đốc quỹ.

Nhân sự mới ra mắt trước đại hội

Tại đại hội đã trao kỷ niệm chương của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho ông Khổng Văn Lực và bà Phạm Thị Lệ Hoa, đã có thành tích đóng góp cho ngành ngân hàng trong thời gian qua.

Trần Thanh Dũng