Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Giải thể HTX

Xem với cỡ chữAA

Hướng dẫn về thủ tục, trình tự giải thể hợp tác xã

(08:36 | 23/02/2018)

Nguyễn Quí

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; HUONG DAN GIAI THE HTX THEO LUAT HTX NAM 2012.docx