Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Các phòng ban

Xem với cỡ chữAA

Các phòng, ban trực thuộc Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang

(13:27 | 21/02/2018)

1. Văn phòng

Chánh văn phòng: Đinh Thị Phướng

Điện thoại cơ quan: 02973.871.616 - Di động: 0906.775.899

Phó Chánh văn phòng: Trần Thị Yến Ngọc

Điện thoại cơ quan: 02973.871.616 - Di động: 01688.755.655

 

2. Phòng Kế hoạch & Chính sách phát triển htx

Trưởng phòng:  Nguyễn Quí

Điện thoại cơ quan: 02973.811.933 - Di động: 0918.107.810

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Ngọc Chuyền

Điện thoại cơ quan: 02973.811.933 -  Di động: 0949.997.302

 

3. Ủy ban kiểm Tra

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm Tra: Dương Thanh Quan

Điện thoại di động: 0907.262.009

Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm Tra: Thị Thúy hằng

Điện thoại di động: 0949.481.828

 

4. Trung tâm tư vấn hỗ trợ dịch vụ phát triển htx, doanh nghiệp vừa và nhỏ 

Giám đốc Trung tâm: Nguyễn Văn Thế

Điện thoại di động: 0946.393.898

Chuyên viên phụ trách: Lê Trúc Mai

Điện thoại cơ quan: 02973.811.955 -  Di động: 01246.992.996

 

 

 

  

Nguyễn Quí