Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Bộ phận thường trực

Xem với cỡ chữAA

Bộ phận Thường trực Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang

(09:39 | 21/02/2018)

1. Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh - Bí thư chi bộ:

Ông Trần Thanh Dũng. ĐT: 02973.862.723 - 0983.712.711.

2. Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh:

Ông Nguyễn Văn Thế. ĐTDĐ: 0946.393.898.

3. Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh - Phó Bí thư chi bộ:

Ông Phạm Thành Trăm. ĐTDĐ: 0946.072172. 

Nguyễn Quí