Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Chi bộ

Xem với cỡ chữAA

Kết quả lãnh đạo thực hiện Quy định số 109-QĐ/TW, ngày 03-01-2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

(09:44 | 25/06/2018)

Thành Trăm

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; thuc hien quy dinh 55 nay là 109.docx