Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Chi bộ

Xem với cỡ chữAA

Đảng uỷ Khối giám sát chi bộ Liên minh hợp tác xã

(15:53 | 21/06/2024)

Chiều ngày 20/6/2024 Đoàn giám sát của Đảng uỷ Khối các Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh do đồng chí Huỳnh Hoàng Sơn – Phó Bí thư Đảng uỷ Khối làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Chi bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (Khoá XI) về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận tròng tình hình mới”.

 

Đồng chí Huỳnh Hoàng Sơn – Phó Bí thư Đảng uỷ Khối, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc

 

 Tại buổi giám sát, Đoàn đã thông qua báo cáo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (Khoá XI) về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận tròng tình hình mới” đối với Chi bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh và đồng chí Bí thư chi bộ.

 

Qua đó, Đoàn nhận xét chi bộ Liên minh Hợp tác xã có quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng tiếp thu, quán triệt và tổ chức thực hiện khá đầy đủ các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận và “Dân vận khéo”. Để lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương: Kế hoạch số 26-KH/ĐUK, ngày 16/7/2021 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối chi bộ đã xây dựng kế hoạch cụ thể hoá thực hiện. Quan tâm lãnh đạo thực hiện một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động công tác dân vận và “Dân vận khéo” tại cơ quan, đơn vị; quy chế dân chủ cơ sở; phân công cấp uỷ tham mưu thực hiện công tác dân vận, “Dân  vận khéo”. Tổ chức triển khai học tập các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lãnh đạo việc nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chưa phát hiện đảng viên vi phạm.

 

Đối với đồng chí Trần Thanh Dũng, Bí thư chi bộ, Đoàn nhận xét: Với vai trò là Bí thư đồng chí có quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận và “Dân vận khéo”, góp phần nâng lên ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác dân vận và “Dân vận khéo”. Lãnh đạo đề ra các giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác dân vận và “Dân vận khéo”; lãnh đạo công tác cải cách hành chính, quy chế dân chủ cơ sở, công tác kiểm tra giám sát và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

 

Đồng chí Trần Thanh Dũng, Bí thư chi bộ báo cáo một số nội dung với Đoàn giám sát

 

Tuy nhiên, việc lãnh đạo của đồng chí Bí thư và tập thể chi bộ vẫn còn nhiều hạn chế như: việc thực hiện công tác dân vận và “Dân vận khéo” còn chậm; công tác tuyên truyền tham gia phong trào thi đua còn hạn chế nhất định; chưa thực hiện theo dõi, kiểm tra mô hình và quy trình công nhận mô hình, điển hình “Dân vận khéo” cấp cơ sở; việc chỉ đạo điều hành thực hiện các chủ trương của Tỉnh uỷ, Đảng uỷ Khối đến chi bộ có lúc chậm so với yêu cầu; việc xây dựng kế hoạch thực hiện đôi lúc chưa bao trùm các nội dung công việc. Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sinh hoạt chuyên đề, mở sổ theo dõi đảng viên, kiểm tra giám sát chưa thực hiện sát với Hướng dẫn.

Tin va ảnh: T.T