Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Chi bộ

Xem với cỡ chữAA

Những kết quả từ phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Chi bộ Liên minh Hợp tác xã

(09:40 | 09/11/2021)

Thấm nhuần câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh:“Dân vận kém thì việc gì cũng kém, Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Năm 2021 Chi bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Tạo nền tảng để tiếp tục xây dựng và phát huy các mô hình “Dân vận khéo”trên các lĩnh vực, gắn với hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

VGP News :. | Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công | BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH  PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Dân vận kém thì việc gì cũng kém, Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” (Ảnh:Nguồn Internet)

 

Sau đại dịch Covid-19 năm 2020 kết thúc, đầu năm 2021 đời sống nhân dân ta dần khôi phục về mọi mặt. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, nền kinh tế tiếp tục phát triển đạt mức tăng trưởng khá, đời sống bắt đầu ổn định. Bên cạnh đó, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang tiếp tục ra sức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp thì một lần nữa đại dịch Covid-19 lại bùng phát và diễn biến phức tạp kéo dài làm khủng hoảng tài chính cả nước, suy thoái kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó, thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp, giá cả các mặt hàng tiêu dùng tăng cao, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn vẫn còn nhiều tiềm ẩn phức tạp, mặt trái của cơ chế thị trường cũng ảnh hưởng ít nhiều tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng. Các đồng chí trong Tổ Chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đều là kiêm nhiệm, do bận công việc chuyên môn nhiều nên việc đầu tư thời gian cho công tác chỉ đạo còn chưa sâu. Đời sống kinh tế tại địa phương hầu như phụ thuộc vào nghề nông nghiệp vì vậy kinh tế phát triển rất chậm. Đây là nguyên nhân ảnh hưởng không nhỏ đến việc nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Dân vận khéo” của chi bộ.

 

Mặc dù vậy, Chi bộ Liên minh Hợp tác xã đã nỗ lực phấn đấu xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” một cách hiệu quả. Cụ thể, Chi ủy Chi bộ đã thành lập Tổ chỉ đạo gồm 04 đồng chí, do đồng chí Phó Bí thư làm tổ trưởng. Đồng thời xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động, trong đó có sự phân công vai trò trách nhiệm của từng thành viên trong Tổ. Tổ chỉ đạo đã tham mưu cho Cấp uỷ tổ chức triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” phù hợp với đặc thù của cơ quan. Bám sát vào Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của tỉnh như: Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc việc học Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết đại hội Đảng bộ Khối. Qua đó, từng cán bộ, đảng viên đã xác định “Dân vận khéo” là cơ sở vững chắc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thay vì trước đây chưa hiểu và ngần ngại thì hiện nay đã tích cực đăng ký tham gia. Xây Kế hoạch thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, trong đó quy định cụ thể đối tượng, nội dung và thời gian thực hiện chia theo từng giai đoạn.

 

Bên cạnh đó, Công đoàn cơ sở cơ quan cũng tích cực triển khai và vận động đoàn viên tham gia phong trào “Dân vận khéo” thông qua các cuộc họp, các phong trào…Trong các cuộc họp lệ hàng tháng chi bộ đều đưa mô hình “Dân vận khéo” đã đăng ký ra để thảo luận bàn giải pháp thực hiện. Đồng thời cuối năm tổ chức hội nghị để tổng kết việc thực hiện phong trào “Dân vận khéo” gắn với tổng kết của Chi bộ, qua đó đánh giá rút kinh nghiệm những việc làm được và việc chưa làm được, kịp thời bào cáo kết quả về trên theo quy định. Chi bộ cũng đã phối hợp tốt với chính quyền hỗ trợ tích cực cho các hoạt động phong trào “Dân vận khéo”. Kịp thời hỗ trợ kinh phí, biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận.

 

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Chi ủy Chi bộ triển khai thực hiện “Dân vận khéo” trong việc vận động cán bộ đảng viên phát huy sức mạnh đoàn kết nội bộ, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chương trình hành động thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Chi bộ, của cấp trên. Hàng năm  Chi ủy Chi bộ luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có ý thức trách nhiệm cao, làm việc với mục đích phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân, thực hiện nghiêm túc Quy tắc ứng xử và “5 điều cần xây, 5 điều cần chống” và 10 chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của của cán bộ, công chức, viên chức. 

 

Công tác “Dân vận khéo” có thành công hay không đều tuỳ thuộc vào cái tâm của người cán bộ

 

 

Ngoài ra, Chi bộ còn chỉ đạo Công đoàn khuyến khích đoàn viên xây dựng và thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực phụ trách của ngành, chú trọng và tập trung làm tốt đối với các lĩnh vực: cải tiến công tác tuyên truyền, tư vấn thành lập mới THT, HTX; hỗ trợ liên kết tiêu thụ nông sản cho thành viên; nâng cao mức độ hài lòng của nhân dân trong thực thi nhiệm vụ... Trên cơ sở nhận thức đúng đắn yêu cầu của công tác vận động quần chúng trong tình hình mới, yêu cầu mỗi cá nhân, phòng ban chuyên môn căn cứ tình hình thực tiễn, đặc thù riêng của mình chủ động xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” sao cho phù hợp.

 

Trong năm qua, chi bộ đã thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo” thông qua công tác vận động, tuyên truyền thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã. Kết quả đăng ký 02 mô hình đó là: “Khéo vận động HTX, thành viên HTX tham gia các phong trào thi đua chuyên đề và khối thi đua HTX”; “Hướng dẫn xây dựng Điều lệ và phương án sản xuất cho sáng lập viên chuẩn bị thành lập HTX”. Việc lựa chọn các nội dung trên để xây dựng mô hình “Dân vận khéo” đã góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động giúp cho mỗi cán bộ, viên chức của đơn vị nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng trong công tác dân vận, nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, tạo sự nhất trí, đồng thuận trong việc tổ chức thực hiện, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, qua đó hằng năm góp phần xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh.

 

Kết quả xét công nhận 02 mô hình đều đạt mô hình “Dân vận khéo” cấp cơ sở năm 2021. Tạo động lực cho tập thể cán bộ, viên chức phòng, ban chuyên môn phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX, nhất là HTX mới thành lập. Mặt khác, đã làm nâng lên nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền đến cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và của quần chúng nhân dân về mô hình KTTT, công tác quản lý nhà nước về KTTT, việc triển khai chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, nguồn lực tham gia phát triển KTTT, hiệu quả hoạt động của KTTT...Bên cạnh đó, các HTX yếu kém và HTX mới thành lập hiện nay đã phát huy được năng lực nội tại, đầu tư sản xuất kinh doanh, dịch vụ, giải quyết được việc làm, thu nhập cho thành viên và người lao động; tích cực tham gia các phong trào thi đua... Điển hình như: HTX nông nghiệp hữu cơ thanh niên Gò Quao; HTX dịch vụ nông nghiệp Kinh 10; HTX dịch vụ nông nghiệp Hiểu Phát…

 

Có thể thấy, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong năm qua luôn được Chi bộ quan tâm triển khai thực hiện. Thông qua Phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã giúp cho đội ngũ cán bộ đảng viên, đoàn viên nâng cao tinh thần, thái độ, phong cách dân vận và thực hiện tốt 6 thao tác như điều Bác dạy đó là phải “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm” và từng bước xây dựng, thực hành có hiệu quả phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

 

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền phong trào “Dân vận khéo” tại Chi bộ có lúc chưa thường xuyên, chưa xây dựng được mô hình, điển hình “Dân vận khéo” mang tính đột phá trong hoạt động của cơ quan, Chi bộ. Công tác chỉ đạo thực hiện và tuyên truyền các quy định của pháp luật về công tác dân vận tại đơn vị chưa sâu, chưa gắn với các nội dung có liên quan. Nguyên nhân là do Tổ chỉ đạo kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, phần lớn chỉ tập trung cho công tác chuyên môn; chưa nghiên cứu sâu các văn bản hướng dẫn về công tác “Dân vận khéo”.

 

Trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; làm tốt công tác vận động nhân dân thực hiện hiến pháp cũng như các Luật mới; phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân tộc; kịp thời theo dõi nắm bắt tình hình và những vấn đề có nhiều bức xúc liên quan đến đời sống, việc làm, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội …để tham mưu có những biện pháp giải quyết kịp thời, hiệu quả. Tiếp tục sửa đổi lề lối, thái độ tác phong, ngôn ngữ trong giao tiếp của cán bộ, viên chức; thực hiện việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, bố trí, sử dụng cán bộ một cách khoa học, hợp lý, dân chủ, nâng cao hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã đăng ký; định kỳ sơ, tổng kết, duy trì, nhân rộng điển hình, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu.

T.T