Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Chi bộ

Xem với cỡ chữAA

Chi bộ Liên minh HTX tỉnh kết nạp đảng viên mới

(08:54 | 09/03/2021)

Chi bộ Liên minh HTX tỉnh vừa tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới đối với đồng chí Nguyễn Thị Thuỳ Trang theo quyết định số 667 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan - doanh nghiệp tỉnh.

 

Đ/c Trần Thanh Dũng, BT Chi bộ trao Quyết định kết nạp đảng viên 

cho đ/c Nguyễn Thị Thuỳ Trang

 

Đây là chỉ tiêu chăm bồi giới thiệu phát triển đảng đầu tiên của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ khi tổ chức đại hội lần thứ VIII đến nay. Như vậy, hiện tại chi bộ có 10 đảng viên, trong đó có 09 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị.

 

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Thuỳ Trang rất vui mừng và vinh dự khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Tuyên thệ sẽ tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Ðảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Ðảng. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

 

Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ởtuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Ðảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Ðảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Ðảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

 

Phát biểu kết thúc buổi lễ và phân công cho đảng viên dự bị đồng chí Trần Thanh Dũng, Bí thư chi bộ nhấn mạnh: “Tổ chức Đảng sẽ là môi trường thuận lợi để đồng chí Trang tiếp tục rèn luyện và trưởng thành. Mong rằng, với vai trò dự bị 12 tháng đồng chí sẽ thể hiện rõ tính tiên phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, là một chủ thể trong tập hợp đoàn kết nội bộ và sinh hoạt Đảng. Phấn đấu trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam”.

 

T.T