Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Chi bộ

Xem với cỡ chữAA

Chi bộ Liên minh HTX tỉnh phát huy vai trò xây dựng Đảng, thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm kỳ

(15:43 | 25/03/2020)

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang đã phát huy tốt vai trò là hạt nhân trong công tác xây dựng Đảng, phối hợp vời chính quyền hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các phong trào thi đua của đơn vị. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, uy tín của tổ chức Đảng được khẳng định rõ nét.

 

Đồng chí Trần Thanh Dũng – Bí thư chi bộ luôn quan niệm “Mặc dù đảng viên ít, nhưng phải cố gắng khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phải giáo dục cho đảng viên có tư tưởng vững vàng, không dao động trước mọi khó khăn, nhất là đối với đảng viên trẻ. Nhiệm kỳ qua được xem là nhiệm kỳ nhiều đảng viên nhất đối với chi bộ Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang từ xưa đến nay. Mọi chỉ tiêu đều vượt cao so với nghị quyết đưa ra, cụ thể như: phát triển THT, HTX hàng năm đều vượt gần 200%; công tác kết nạp đảng viên mới vượt 200% so chỉ tiêu nhiệm kỳ; công tác kiểm tra giám sát, đảng viên tham gia học tập nghị quyết và các chủ trương của đảng đều đạt 100%... Đây là một trong số những kết quả nổi bật mà chi bộ đạt được trong 5 năm qua”.

 

Description: C:\Users\NDC\Desktop\DSC00698.JPG

Đồng chí Trần Thanh Dũng – Bí thư chi bộ Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang

 

Chi bộ Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang có 10 đảng viên. Đảng viên cao tuổi nhất 54 tuổi, đảng viên trẻ tuổi nhất 31 tuổi. Hàng năm, tỷ lệ đảng viên sau tự phê bình và phê bình đều đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong những năm qua, chi bộ đã thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước đề ra. Các nội dung nghị quyết của chi bộ được xây dựng phù hợp thực tiễn, vừa sát với tình hình thực tế ở đơn vị.

 

Chính vì thế mà các mục tiêu, nhiệm vụ chính được giao trong nhiệm kỳ qua, trong đó một số chỉ tiêu đã vượt xa so với kế hoạch. Có thể nói, thành công lớn nhất đối với chi bộ hiện nay là ngoài đạt được các chỉ tiêu trên thì đa số đảng viên có tinh thần cầu tiến, an tâm công tác, tư tưởng chuyển biến tích cực rõ rệt, tỷ lệ đảng viên được kết nạp dần dần trẻ hóa so với trước đây.

 

Để có được những kết quả đáng mừng như thế, chi bộ đã cùng với chính quyền phối hợp tập trung chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan thực hiện tốt các nghị quyết của cấp ủy cấp trên. Trên cơ sở các Kế hoạch của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, chi bộ luôn cụ thể hóa tổ chức triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan để nghiên cứu, học tập đồng thời thực hiện có hiệu quả.

 

Bên cạnh đó, chi bộ cũng phối hợp với chính quyền xây dựng các kế hoạch thực hiện cụ thể sát với thực tế của đơn vị như: công tác tư vấn thành lập THT, HTX; công tác giới thiệu doanh nghiệp liên kết bao tiêu sản phẩm cho thành viên; công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho HTX thành viên. Đặc biệt là công tác lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành chi ủy; công tác đề bạt bổ nhiệm cán bộ quản lý của cơ quan…

 

Chi bộ đã từng bước đổi mới việc nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Đảng theo hướng chủ động, phù hợp với từng đối tượng; coi trong việc thảo luận, xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ và biện pháp trọng tâm, trọng điểm để tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, chi bộ xác định nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trước hết phải nâng cao chất lượng, sinh hoạt chi bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Thông qua việc bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, chấp hành đúng nguyên tắc sinh hoạt đảng, phát huy dân chủ trong mọi hoạt động của chi bộ…đã làm cho mọi cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, thực hiện tốt tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên.

 

Description: D:\BAI VIET WEB CQ\ANH\A dung\d97d8de8b23e4960102f.jpg

Chi bộ luôn phát huy dân chủ trong mọi hoạt động

 

Mặc dù là chi bộ nhỏ, ít đảng viên hơn so với nhiều chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, nhưng Chi bộ Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang luôn tham gia tốt các phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan và của địa phương. Mỗi đảng viên trong chi bộ đều là những hạt nhân đi đầu trong mọi hoạt động của đơn vị; công đoàn, chi đoàn hàng năm đều đạt vững mạnh. Tuy nhiên, hiện tại chi đoàn thanh niên đã giải thể do đoàn viên hết tuổi sinh hoạt đoàn.

 

Description: C:\Users\NDC\Desktop\20170510_160300.jpg

Chi bộ luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đảng trong lực lượng thanh niên

 

Có thể khẳng định, chi bộ Liên minh HTX tỉnh đã xây dựng được niềm tin, sự đoàn kết trong chi bộ cũng như trong quần chúng nhân dân. Với động lực đó, tin rằng nhiệm kỳ tới sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của chung của đơn vị.

 

T.T