Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Nông nghiệp

Xem với cỡ chữAA

Sơ kết 02 năm (2016-2017) triển khai liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa gạo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(13:47 | 29/05/2018)

Nguyễn Quí

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; BAO CAO KET QUA 2 NAM THUC HIEN CHUOI LIEN KET.docx