Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Quỹ tín dụng nhân dân

Xem với cỡ chữAA

Quỹ tín dụng nhân dân Đông Hòa tổ chức Đại hội Đại biểu thành viên năm 2017

(14:11 | 17/05/2018)

          Sáng ngày 26/01/2018, Quỹ tín dụng nhân dân Đông Hòa đã tổ chức Đại hội Đại biểu thành viên năm 2017. Tham dự hội nghị có Đại diện Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Lãnh đạo UBND thị trấn Tân Hiệp và 70 đại biểu thành viên Quỹ tín dung nhân dân .

           Tại Đại hội, đại diện Ban điều hành, Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị đã thông qua các dự thảo báo cáo về kết quả hoạt động trong năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Năm 2017, Quỹ tín dụng nhân dân Đông Hòa đã thực hiện tốt công tác huy động vốn và cho vay tại chỗ nên trong năm qua Quỹ đã hoàn thành cơ bản một số chỉ tiêu cơ bản như: Nguồn vốn kinh doanh vượt 1,7 % so với Nghị quyết (kế hoạch 47.085 triệu đồng, thực hiện 47.894 triệu đồng); tổng nguồn vốn huy động tiền gửi dân cư đạt 120,7%  so với Nghị quyết (kế hoạch 28.000 triệu đồng, thực hiện 33.788 triệu đồng); cho vay thành viên đạt 101,24 % so với Nghị quyết (kế hoạch 41.000 triệu đồng, thực hiện là 41.167 triệu đồng). Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Quỹ cũng quan tâm đến đời sống của thành viên, tổ chức thăm viếng gia đình thành viên khi có hữu sự, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương như ủng hộ đóng góp các quỹ phúc lợi…

           Ghi nhận thành tích và phấn đấu mà Quỹ tín dụng nhân dân Đông Hòa đã đạt được trong năm qua, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tặng Giấy khen cho 3 cá nhân của Quỹ vì “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017”. Đồng thời Quỹ cũng đã tặng Giấy khen cho các thành viên tiêu biểu, có sự đóng góp đối với hoạt động của Quỹ tín dung nhân dân .

           Kết thúc Đại hội, 100% đại biểu đều thống nhất với nội dung các báo cáo và biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Nguyễn Quí