Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Hoạt động Hợp tác xã

Xem với cỡ chữAA

Quá trình hình thành và phát triển Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang

(14:45 | 21/02/2018)

 

    1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang
     - Năm 1992, được sự cho phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang thành lập Hội đồng lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh Kiên Giang.
      - Ngày 09/9/1994, Đại hội lần thứ nhất lấy tên là Hội đồng Liên minh các HTX tỉnh Kiên Giang, được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận tại Quyết định số 747/QĐ-UB ngày 28/9/1994.
      - Ngày 18/12/2001 Đại hội lần thứ II thống nhất lấy tên là Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang, được Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động tại nhiệm kỳ 2001 – 2005, theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 28/1/2002.
     - Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2006 – 2010 được tổ chức vào ngày 20-21/7/2006, được Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang công nhận Điều lệ tại Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 29/8/2006.
     - Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ IV nhiệm kỳ 2011 – 2015 được tổ chức vào tháng 12/2010, được Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt Điều lệ tại Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 09/02/2011.
     - Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ V nhiệm kỳ 2016 – 2020 được tổ chức vào ngày 11-12/4/2016, được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) tại Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 20/5/2016.
      2. Tóm tắt một số kết quả nổi bật của Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang thời gian qua
      Thực hiện tốt công tác đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên, tích cực hướng dẫn ban kiểm soát, kiểm soát viên HTX lập kế hoạch tự kiểm tra định kỳ hàng năm; phối hợp với các ngành liên quan hòa giải kịp thời mâu thuẫn trong nội bộ HTX, kiến nghị kịp thời với UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương về những quyền lợi hợp pháp chính đáng của thành viên và HTX. Chủ trì phối hợp mỗi năm tổ chức từ 95 đến gần 200 cuộc tư vấn, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về KTTT, HTX; phối hợp với Báo, Đài địa phương mỗi năm phát 24 tin, bài, phóng sự về mô hình HTX hoạt động có hiệu quả. Hàng năm mở từ 07 đến 09 lớp tập huấn về KTTT, HTX cho thành viên Ban Chỉ đạo Phát triển KTTT của huyện, xã; soạn thảo, in ấn hàng 1.000 biểu mẫu và quy trình thành lập HTX để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia và thành lập HTX; soạn thảo kỹ năng tổ chức các dịch vụ trong HTX nông nghiệp, mẫu báo cáo tình hình hoạt động của HTX để giúp HTX tổ chức hoạt động. Mỗi năm mở từ 04 đến 05 lớp đào tạo giám đốc HTX cho cán bộ quản lý HTX; mở 02 lớp Trung cấp kế toán HTX, cho 58 học viên là cán bộ, thành viên và con, em của thành viên HTX. Ký hợp đồng hợp tác với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Chi nhánh tỉnh Kiên Giang để  thành viên HTX vay đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, đã hỗ trợ cho 1.943 thành viên của 22 HTX vay với số tiền 97 tỷ 155 triệu đồng; phối hợp với Hội Nông dân tỉnh cho 1.180 thành viên HTX và THT vay 13 tỷ 416 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh. Phối hợp với Bảo Việt Nhân Thọ Kiên Giang mở 02 lớp Bảo Việt lập nghiệp cho 28 thành viên; phối hợp với Bưu Điện tỉnh hỗ trợ cho 03 HTX làm đại lý bảo hiểm.
      Chủ trì phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân tỉnh và các địa phương làm trung gian - cầu nối giới thiệu doanh nghiệp xuất khẩu gạo ký hợp đồng liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm với 147 HTX, tổng diện tích trên 25.000 ha, trong đó có 09 HTX có doanh nghiệp gia nhập làm thành viên, góp vốn điều lệ và tham gia vào hội đồng quản trị, ban giám đốc HTX. Tổ chức cho 03 HTX tham gia “Ngày giới thiệu sản phẩm hợp tác xã miền Nam” tại thành phố Hồ Chí Minh. Phối hợp với Trung tâm xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Kiên Giang tổ chức cho 04 HTX tham dự Hội chợ triển lãm kết nối cung cầu - ứng dụng khoa học công nghệ tại Cần Thơ; 04 HTX tham dự Hội chợ nông sản – tiểu thủ công nghiệp của các HTX, liên hiệp HTX và doanh nghiệp Việt Nam lần thứ nhất tại Hà Nội. Phối hợp với Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ 02 HTX tham gia gian hàng tại Festival nông lâm ngư nghiệp nãm 2017 tổ chức tại Kiên Giang.
      Tổ chức 14 khối thi đua trong các HTX nông nghiệp và quỹ tín dụng; mở 03 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng cho lãnh đạo và cán bộ phụ trách thi đua khen thưởng của các quỹ tín dụng nhân dân và các HTX. Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động phát huy vai trò của công tác thi đua – khen thưởng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác, HTX giai đoạn 2017 – 2022 giữa Liên minh HTX tỉnh và Ban Thi đua – Khen thương tỉnh.

 

Nguyễn Quí