Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Nông nghiệp

Xem với cỡ chữAA

Bức tranh thế giới 2013 qua 10 sự kiện

(14:44 | 18/10/2013)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đặt câu hỏi với Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Nguyễn Quân: “Đồng chí nói khoa học công nghệ sẽ đứng ở top cao, vậy có thể trả lời câu hỏi, 5 năm nữa chúng ta có sánh được với Thái Lan không?”.

Thời gian 06/12/2013
Giới thiệu Bức tranh thế giới năm qua không có nhiều điểm sáng khi bê bối, tranh chấp, thiên tai nổi lên là điểm chính. Mặc dù cũng có một vài thành công trong hai hồ sơ nóng quốc tế.