Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Nghiên cứu, đề xuất giảm thời giờ làm việc bình thường thấp hơn 48 giờ/tuần (st)

(13:52 | 06/06/2024)

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 249/TB-VPCP, ngày 31-5-2024 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong đó nội dung nghiên cứu kiến nghị giảm thời giờ làm việc bình thường thấp hơn 48 giờ/tuần.

Thông báo nêu rõ thời gian qua Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phát huy vai trò trong việc tham gia xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến việc làm, tiền lương. Chủ động nắm tình hình thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động, kịp thời phản ánh tới các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ những vấn đề phát sinh cần giải quyết. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ biểu dương, đánh giá cao và cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, đồng hành có hiệu quả của Công đoàn Việt Nam, đoàn viên và người lao động cả nước trong thời gian qua. Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quan tâm hơn nữa đến việc lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân, viên chức, người lao động thông qua khảo sát, đối thoại, tiếp xúc cử tri…

 

Đối với kiến nghị của Tổng Liên đoàn Lao động có liên quan đến vấn đề giảm thời giờ làm việc bình thường đối với người lao động thấp hơn 48 giờ/tuần, Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, rà soát, đánh giá, đề xuất chính sách giảm giờ làm đối với người lao động, bảo đảm phù hợp với thực tiễn về quá trình nâng cao năng suất lao động của Việt Nam hiện nay và trình độ phát triển của đất nước.

 

Về thực hiện chính sách hỗ trợ giáo dục mầm non, Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan liên quan thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ giáo dục mầm non, thụ hưởng chính sách theo đúng quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP, ngày 8-9-2020 của Chính phủ; nghiên cứu đề nghị về chính sách hỗ trợ và đảm bảo điều kiện nhà ở, lưu trú đối với giáo viên tại vùng sâu, vùng xa và các chế độ, chính sách để khuyến khích, thu hút giáo viên.

 

Về chính sách hỗ trợ lao động nữ di cư có thêm điều kiện để ổn định cuộc sống gia đình, đặc biệt chính sách thuê mua nhà giá rẻ, các thiết chế văn hóa, giáo dục, Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan đề xuất phương án, giải pháp tạo điều kiện ổn định cuộc sống cho đối tượng người lao động là phụ nữ di cư…/.

https://kiengiang.gov.vn/trang/TinTuc/83/21064/Nghien-cuu--de-xuat-giam-thoi-gio-lam-viec-binh-thuong-thap-hon-48-gio-tuan.html

Thùy Trang (theo kiengiang.gov.vn)