Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị thành lập Hợp tác xã Sản xuất Dịch vụ Tôm lúa Bình Hòa I, nhiệm kỳ 2024-2029.

(08:33 | 04/06/2024)

Sáng ngày 31/05/2024, tại Tổ 63 ấp Bình Hòa, xã Vĩnh Bình Bắc huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang Ban sáng lập Hợp tác xã tổ chức thành công Hội nghị thành lập Hợp tác xã Sản xuất Dịch vụ Tôm lúa Bình Hòa I, nhiệm kỳ 2024-2029.

Được sự quan tâm hỗ trợ của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Vĩnh Thuận, sự ủng hộ của Ủy ban nhân dân và các ban ngành, đoàn thể ấp Bình Hòa, xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

Đến dự Hội nghị có đại diện Liên minh hợp tác xã tỉnh Kiên Giang, lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Thuận; đại diện Ủy ban nhân dân và các ban ngành, đoàn thể ấp Bình Hòa, xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang; cùng sự có mặt của 17/17 thành viên hợp tác xã cùng tham dự.

Hợp tác xã Sản xuất Dịch vụ Tôm lúa Bình Hòa 1 có 17 thành viên, với tổng số vốn góp điều lệ 57.500.000 đồng, có 06 lao động thường xuyên. Hợp tác xã có 4 dịch vụ kinh doanh chính là: Dịch vụ cung ứng lúa giống, dịch vụ cung cấp phân bón, dịch vụ cắt, kéo lúa và cuộn rơm, dịch vụ tiêu lúa.

Hiện nay, theo phương án sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã Sản xuất Dịch vụ Tôm lúa Bình Hòa 1 đang thực hiện cả 04 dịch vụ. Năm thứ nhất trừ chi phí, trích lập các quỹ và chia lợi nhuận cho thành viên là 1.131.000 đồng/ha.

 

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, kế toán và thủ quỹ

Hợp tác xã Sản xuất Dịch vụ Tôm lúa Bình Hòa I ra mắt hứa hẹn

Tại Hội nghị thành lập Hợp tác xã Sản xuất Dịch vụ Tôm lúa Bình Hòa 1 lần thứ I, nhiệm kỳ 2024-2029, các thành viên hợp tác xã đều thống nhất biểu quyết thông qua Điều lệ hoạt động và Phương án sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2024-2029. Hội nghị đã bầu ra Hội đồng quản trị HTX có 03 người, bầu Ban kiểm soát có 01 người. Hội nghị đã nhất trí cao bầu ông Trần Văn Mến trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX Hợp tác xã Sản xuất Dịch vụ Tôm lúa Bình Hòa 1 lần thứ I, nhiệm kỳ 2024-2029./.

 

Hoài Bảo