Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Có chế độ lương, thưởng đối với người lao động có nhiều sáng kiến (st)

(14:42 | 31/05/2024)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa tham dự diễn đàn nâng cao năng suất lao động quốc gia năm 2024 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Phát biểu tổng kết diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã lựa chọn chủ đề rất đúng, rất trúng, rất cần thiết và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, đánh giá cao báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các ý kiến phát biểu thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm, sát thực tiễn của các đại biểu, đại diện người lao động, doanh nghiệp, nhà nghiên cứu.

 

Theo Thủ tướng Chính phủ, năng suất lao động là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là một trong những thước đo quan trọng nhất để đánh giá, so sánh trình độ phát triển giữa các quốc gia, cũng như giữa các lĩnh vực, địa phương trong từng quốc gia. Tăng năng suất lao động xã hội là một trong những chỉ tiêu chủ yếu được đặt ra trong nghị quyết Đại hội Đảng. Thủ tướng chỉ rõ thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, năng suất lao động của nước ta tăng trưởng tích cực và liên tục trong suốt gần 40 năm đổi mới và hội nhập.

 

Từ năm 2011 đến nay, theo Tổng cục Thống kê, năng suất lao động tăng 2,7 lần, từ 70 triệu đồng/người lao động năm 2011 lên 188,7 triệu đồng/người lao động năm 2023 - đây là mức cao so với khu vực và đang thu hẹp dần khoảng cách với các nước. Tăng năng suất lao động góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhất là tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Trong quý I năm 2024, thu nhập bình quân của người lao động là 7,6 triệu đồng, tăng 549.000 đồng so với cùng kỳ năm 2023.

 

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương nỗ lực của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ công nhân, người lao động trên cả nước trong việc hăng hái thi đua lao động, sản xuất, tăng năng suất lao động, đóng góp cho thành tựu chung của đất nước.

 

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tăng năng suất lao động, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, ngành, địa phương và đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn các cấp ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, coi đây là nền tảng để tăng năng suất lao động. Các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện đột phá chiến lược về thể chế, kết cấu hạ tầng, nhất là nguồn nhân lực gắn với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và dạy nghề ở tất cả các cấp học, bậc học, ngành, lĩnh vực, bảo đảm đào tạo được nguồn nhân lực có chất lượng, số lượng, cơ cấu hợp lý. Các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu lao động từ phi chính thức sang chính thức, từ lĩnh vực nông nghiệp năng suất thấp sang lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ năng suất cao hơn; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; nâng cao tỷ trọng khu vực công nghiệp, dịch vụ, công nghiệp hóa nông nghiệp. Đồng thời, chăm lo, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động về đãi ngộ, tiền lương, phúc lợi xã hội, y tế, văn hóa, giáo dục, thể thao, đặc biệt là về nhà ở, triển khai tốt chương trình xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội.Thủ tướng Chính phủ đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát huy vai trò của tổ chức đại diện, nhất là vai trò tham gia quản lý xã hội, làm cầu nối thực hiện các hoạt động đối thoại chính sách, chia sẻ kinh nghiệm về tăng năng suất lao động; phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất xây dựng chương trình hỗ trợ, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, phát triển kỹ năng nghề cho người lao động. Cùng với đó, thường xuyên trao đổi, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, người lao động, nhà nghiên cứu và kiến nghị giải pháp phù hợp; chú trọng công tác thương lượng, đối thoại, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc; đổi mới công tác khen thưởng, thúc đẩy mạnh mẽ các sáng kiến tăng năng suất lao động, tôn vinh người lao động.

 

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đề nghị cộng đồng doanh nghiệp phát huy hơn nữa vai trò của doanh nghiệp - chủ thể chính tạo ra của cải vật chất cho xã hội; ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ số, công nghệ xanh. Tăng năng suất lao động, tăng giá trị chứ không phải tăng thời gian làm việc của người lao động; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; chú trọng đào tạo, đào tạo lại; tạo dựng môi trường làm việc an toàn, sạch đẹp, xanh; có chế độ lương, thưởng đối với người lao động có nhiều sáng kiến, năng suất cao, chất lượng tốt..../.

https://kiengiang.gov.vn/trang/TinTuc/83/21004/Co-che-do-luong--thuong-doi-voi-nguoi-lao-dong-co-nhieu-sang-kien.html

Thùy Trang (theo kiengiang.gov.vn)