Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Kinh tế - Hợp tác

Xem với cỡ chữAA

Sự cần thiết của chính sách trong thúc đẩy phát triển hợp tác xã

(14:16 | 08/05/2024)

Sự phát triển của hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trong thời gian qua đã minh chứng cho thấy vai trò của kinh tế tập thể (KTTT) đối với người dân trong bối cảnh tư liệu sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ như hiện nay là rất quan trọng.  Bên cạnh sự phát triển đó luôn luôn có sự hỗ trợ của nhiều chính sách từ Nhà nước như chính sách về thuế, chính sách tín dụng, chính sách đất đai, đào tạo nâng cao năng lực… để HTX có đủ khả năng sản xuất kinh doanh tạo ra sản phẩm đủ lớn, đồng đều về chất lượng, đáp ứng yêu cầu của thị trường…

 

Nhà nước hỗ trợ chính sách sẽ tạo động lực cho HTX tích cực vào phát triển sản xuất mở rộng kinh doanh, tăng trưởng cao và ổn định

 

Phát triển KTTT mà nòng cốt là HTX là chủ trương nhất quán và lâu dài của Đảng và Nhà nước. Với bản chất là tổ chức KTTT, thúc đẩy phát triển sản xuất theo hướng hàng hoá tập trung quy mô lớn, HTX có thể giúp những người nông dân sản xuất riêng lẻ thu được nhiều giá trị từ sản phẩm cuối cùng hơn và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng địa phương thông qua việc giảm chi phí giao dịch. HTX tham gia liên kết giúp các hộ nông dân là thành viên tăng khả năng đàm phán với với các cơ sở cung cấp vật tư đầu vào và các nhà thu mua sản phẩm.

 

HTX đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường khả năng cạnh tranh, giảm chi phí đầu tư và chi phí giao dịch, tăng giá trị giá tăng sản phẩm, giúp nâng cao thu nhập cho thành viên. Ngoài ra, còn đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị nông sản như tạo ra mối liên kết giữa nông dân và các tác nhân khác trong chuỗi giá trị. Giúp thành viên sản xuất quy mô nhỏ nâng cao khả năng đàm phán và tiếp cận thông tin thị trường, tiếp cận với đầu vào rẻ hơn và bán sản phẩm với giá có lợi hơn. Bên cạnh, HTX có thể liên kết với các tổ chức tài chính và các nhà cung cấp dịch vụ kinh doanh để cùng nhau có được một thỏa thuận tốt hơn cho các thành viên HTX.

 

Chính sách hỗ trợ đúng đắn sẽ thúc đẩy phát triển HTX, tác động trực tiếp vào sản xuất, kinh doanh

 

Việc liên kết sản xuất có sự tham gia của HTX sẽ giúp đem lại nhiều lợi ích cho cả đôi bên, trong đó doanh nghiệp thu mua được nguyên liệu ổn định với số lượng lớn, đảm bảo chất lượng, đồng thời giảm bớt chi phí, công sức liên kết. Thành viên HTX giảm được chi phí sản xuất, bán được sản phẩm thuận lợi, đồng thời tăng vị thế, tiếng nói của mình đối với doanh nghiệp.

 

Mặc dù hiệu quả là vậy, nhưng yếu tố phát triển của HTX hiện nay phụ thuộc khá lớn vào chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước. Nếu chính sách kịp thời, đúng đắn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của KTTT, HTX. Tạo động lực cho HTX tích cực vào phát triển sản xuất mở rộng kinh doanh, tăng trưởng cao và ổn định. Chính sách hỗ trợ có thể được hiểu là các hoạt động góp phần nâng cao chất lượng của HTX. Mục tiêu của chính sách là khuyến khích, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển HTX, tác động trực tiếp vào sản xuất, kinh doanh; tăng cường tính tự chủ, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của HTX; nâng cao vai trò của HTX đối với sự phát triển kinh tế hộ.

 

Có thể nói, đây là một công cụ rất quan trọng của Nhà nước trong việc điều hành và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có KTTT. Hiện nay, HTX rất cần Nhà nước hỗ trợ chính sách để thúc đẩy phát triển như chính sách thuế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng, chính sách đào tạo nguồn nhân lực, chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, đất đai, tín dụng… Cụ thể, chính sách thuế là công cụ hỗ trợ tài chính cho HTX, giúp HTX tích luỹ vốn đầu tư vào sản xuất. Chính sách đất đai sẽ hỗ trợ HTX xây dựng trụ sở, nhà kho, sân bãi, cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ thành viên. Chính sách tín dụng giúp HTX đầu tư phát triển dịch vụ, sản xuất, kinh doanh, phục vụ phát triển kinh tế và đời sống thành viên.

 

HTX rất cần Nhà nước hỗ trợ chính sách để thúc đẩy phát triển

 

Sự phát triển của HTX còn gặp không ít khó khăn, trong đó yếu tộ nội tại từ nguồn lực con người, đội ngũ vận hành HTX vẫn còn hạn chế về năng lực và trình độ. Cho nên, rất cần  chính sách hỗ trợ từ Nhà nước mới có thể phát huy và thuận lợi thúc đẩy phát triển.

Bài va ảnh: T.T